T.C. KIRKLARELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

12
T.C.
KIRKLARELİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2013/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tek katlı eski ev binası, tek katlı eski ahır ve samanlık binası, tek katlı yeni ahır ve sa-  manlık binası ile tek katlı kömürlük ve tuvalet binası ve arsası
Adresi : Kırklareli Merkez, Ahmetçe Köyü, Köyiçi Mevkii 120 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 553 m2
Arsa Payı : Tam
imar Durumu : Köy yerleşim alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 24.036,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yoktur
1. Satış Günü : 12/07/2013 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 06/08/2013 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tarımsal faaliyetlere uygun, orta vasıflı, Kuru tarım arazisidir.
Adresi : KIRKLARELİ İl, MERKEZ İlçe, Ahmetçe Köyü, 135 Ada No, 51 Parsel sayılı tarla
Yüzölçümü : 2997 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı dışında
Kıymeti : 5.394,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 12/07/2013 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 06/08/2013 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini, rüç-hanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-rilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair o-lan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil i-le sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğin-ce ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alı-cıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/05/2013
İLHAN ERDOĞAN
    Satış Memuru
     103325 
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI:278                                                         (B.İ.B.)                                                              28.05.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here