T.C. KIRKLARELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/19 SATIŞ

20
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İI, Merkez ilçe, 8821 Parsel No, Korualtı Mevkii, Kavaklı Kö-yü, 1 Sınıf sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü :37.183,27 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 317.545,13 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 14:00 -14:05 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe,  1890 Parsel No, Korualtı Mevkii, Kavaklı Köyü, 1 Sınıf, sulu tarım arazisidir. 
Yüzölçümü :17.000 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 145.180,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : S.S. Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop.’nin 20.000,00 TL tutarlı ipoteği mevcuttur.
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İI, Merkez İlçe,  1721 Parsel No, Korualtı Mevkii, Kavaklı Köyü, 1 Sınıf, sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 7.600 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 129.732,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :  Yok
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 14:20-14:25 arası
2.  Satış Günü : 17/10/2014 günü 14:20-14:25 arası
Satış Yeri :  Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 5091 Parsel No, Bağlıksırtı Mevkii, Kavaklı Köyü, 1 Sınıf, sulu tarım arazisidir. 
Yüzölçümü : 12.400 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 70.556,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü: 22/09/2014 günü 14:30 -14:35 arası
2. Satış Günü: 17/10/2014 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 3887 Parsel No, Cevizaltı Mevkii, Kavaklı Köyü, 1 Sınıf, sulu tarım arazisidir. 
Yüzölçümü : 11.150 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 63.443,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 14:40-14:45 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 14:40-14:45 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 4424 Parsel No, Kocabağlık Mevkii, Kavaklı Köyü, 1 Sınıf, sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 7.850 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 44.666,50 TL
KDV Oranı : %18 
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 14:50-14:55 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 14:50-14:55 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 4581 Parsel No, Kocabağlık Mevkii, Kavaklı Köyü, 1 Sınıf, sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 4.850 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :  Yok
Kıymeti : 27.596,50 TL 
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 22/09/2014 günü 15:00 -15:05 arası
2. Satış Günü : 17/10/2014 günü 15:00 – 15:05 arası 
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tella-liye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hük-me hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatnıı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/19 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/08/2014
İLHAN ERDOĞAN 
Satış Memuru
   103325
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 438 B.İ.B.         21.08.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here