T.C. KIRKLARELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/18 SATIŞ

13
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                 : Kırklareli İl, Merkez İlçe,  1041 Ada No, 2 Parsel No, CAMİİKEBİR MAH. Ma-halle /Mevkii, Parsel üzerinde 2 katlı ev binası bulunmakata olup;
ZEMİN KAT: 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, tuvalet bölümlerinden ibaret, salon ve odaların zeminleri marley, diğer yerler ise  seramik döşeli, dairenin  giriş kapısı ve iç kapılar ahşap,pencereler plastik doğrama, sobalı elektrik su mevcut, 65 m2
NORMAL 1 KAT: 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, tuvalet ve iki adet balkon bölümlerinden ibarettir. Salon ve odaları zeminleri marley, diğer bölümler ise seramik ile döşeli, kartonpiyer mevcut, dairenin giriş ve iç kapıları ahşap, dış pencereler ise plastik doğrama, doğalgaz kombili, elektrik su mevcut, 76 m2, binanın giriş kapısı demir kontrüksiyon, merdiven sahanlıkları ve merdivenler karo mozaik, binanın yaşı 30 yıllıktır.
Yüzölçümü                : 125 m2
Arsa Payı                  : Tam
imar Durumu            : Blok nizam 4 katlı inşaat adası içinde
Kıymeti                     :101.652,00 TL
KDV Oranı                : %1
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 20/10/2014 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü : 14/11/2014 günü 11:20 – 11:25 arası 
Satış Yeri                  : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil-gi almak isteyenlerin 2014/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/09/2014
İLHAN ERDOĞAN 
 Satış Memuru 
     103325
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 487 B.İ.B.        19.06.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here