T.C.KIRKLARELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/16 SATIŞ

29
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İI, Merkez ilçe, 818 Parsel No, Karansul Dere Mevkii, Ürünlü Köyü, Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 15.800 m2
Arsa Payı : Tam 
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 67.466,00 TL
KDV Oranı : %18 
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 10:00 -10:05 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl. Merkez İlçe, 728 Parsel No, Yenibağlık Mahalle/Mevkii, Ürünlü Köyü. Sulu tarım arazisidir. 
Yüzölçümü : 10.250 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 43.767,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                    :  Kırklareli İl, Merkez İlçe,  219 Parsel No, Mezarlık Mahalle/Mevkii, Ürünlü
Köyü, Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 8.500 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 36.295,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 10:20-10:25 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 10:20-10:25 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
4 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1590 Parsel No, Bağlık Mahalle/Mevkii, Ürünlü Köyü,
Kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 12.900 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 31.992,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 10:30 -10:35 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 2041 Parsel No, Saksağan Dere Mahalle/Mevkii, Ü-rünlü Köyü, Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 5.900 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 25.193,00 TL 
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 10:40-10:45 arası 
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 10:40 -0:45 arası 
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1675 Parsel No, Baraka Dere Mahalle/Mevkii, Ürünlü
Köyü, Kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 9.800 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 24.304,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 10:50-10:55 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 10:50-10:55 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                    : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1771 Parsel No, Baraka Dere Mahalle/Mevkii, Ürün- lü Köyü, Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 4.700 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 20.069,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 11:00 -11:05 arası 
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 11:00 – 11:05 arası 
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 302 Parsel No, Hacı Adem Gölü Mahalle/Mevkii,
Ürünlü Köyü, Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 3.100 m2 
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 16.523,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 11:10-11:15 arası
2.  Satış Günü: : 20/10/2014 günü 11:1011:15 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
9 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1712 Parsel No, Toy Kümesi Mahalle/Mevkii, Ürünlü
Köyü, Kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 4.700 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 11.656.00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 11:20-11:25 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 11:20-11:25 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 444 Parsel No, Hacı Adem Gölü Mahalle/Mevkii, Ü-rünlü Köyü, Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 1.950 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 10.393,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 11:30-11:35 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 11:30- 11:35 arası  
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
11 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 1403 Parsel No, Çiftlik Mahalle/Mevkii, Ürünlü Köyü, Kuru tarım arazisidir.           
Yüzölçümü : 2.400 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 5.952,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yok
1. Satış Günü : 25/09/2014 günü 11:40-11:45 arası
2. Satış Günü : 20/10/2014 günü 11:40-11:45 arası
Satış Yeri : Kırklareli Adliyesi Giriş Kat Zemin Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tel-laliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede-linden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/08/2014
İLHAN ERDOĞAN
 Satış Memuru
      103325
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 441 B.İ.B.        23.08.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.