T.C. KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

16
Dosya No:2011/27 TALİMAT
Taşınırın Açık Artırma
İLANI
KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar, satışa çıkarılmıştır.
Birinci Artırmanın 11/07/2012 günü 10:00-10:10 Saatleri arasında TUNA YEDİEMİN OTOPARKI adresinde yapılacak ve o günün kıymetinin % 60’ına istekli bulunmadığı takdirde, 16/07/2012 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılarak satılacağı, Şu Kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’nı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %18 Oranında KDV nin, resmi ihale damga vergisinin alıcıya, tellaliyenin malı satılana ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile dairemize başvurmaları ilan olunur, 15/06/2012
SUNA HAZİR
      İcra Müd.YRD.139009
Mühür ve İmza
Muhammen Kıymeti :
Tutarı-YTL   Adedi    Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 
9.000,00 YTL 1 39EU411 PLAKA SAYILI 2008MODEL ,BMC MARKA KAMYONET
SAĞ SİNYAL KIRIK,SAĞKAPI HAFİF ÇÖKÜK.SAĞ AYNA KIRIK MUHTELİF YERLERDE ÇİZİKLER VAR.STEPNE VE OTOTEYP VAR
9.000,00 YTL TOPLAM
SAYI:262                                                 (B.İ.B.)                                                       28.06.2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here