T.C. KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ

70
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C.
KIRKLARELİ 
İCRA DAİRESİ
2014/708 ESAS 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, – Ada No, 1505 Parsel No, Kum Tepeler Mevkii, Üsküp Köyü Köyü, Taşınmaz Tarla olup üzerinde
ÇOBAN KULÜBESİ: Tek katlı bir yapı olan çatısı ahşap üzeri kiremitle örtülü duvarları tuğla ile örülü sıvasız bürüt alanı 18,0 m2 olan çoban kulübesi,
AĞIL BİNASI: Tek katlı bir yapı olup çatısı ahşap üzeri kiremit+eternit ile örtülü duvarları tuğla ile örülü olup sıvasız kapı doğramaları ahşap yaklaşık 105,0 m2 Tek katlı ağıl binası
Adresi : Üsküp Belediyesi Merkez / KIRKLARELİ
Yüzölçümü : 6.400 m2
Arsa Payı : Tam.
İmar Durumu : Taşınmaz Üsküp Belediyesi İmar Planı Dışında Kalmaktadır.
Kıymeti : 38.760,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 23/03/2015 günü 12:10 -12:15 arası
2. Satış Günü : 17/04/2015 günü 12:10 -12:15 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/708 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/02/2015
*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Ali Türe
İcra Müdür Yardımcısı
39249
SAYI: 83 B.İ.B.        21.02.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here