T.C. KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ 2014/334 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

16
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin ma-lın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya  çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geç-mesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün so-nuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada is-tekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üze-re ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcu-zun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin  alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderi-lebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 23/10/2014
Ali Türe
İcra Müdür Yardımcısı
39249
1. İhale Tarihi : 24/11/2014 günü, saat 09:00 – 09:05 arası.
2. İhale Tarihi : 09/12/2014 günü, saat 09:00 – 09:05 arası.
İhale Yeri  : ASİLBEYLİ YOLU ÜZERİ ASİL YEDİEMİN OTOPARKI-KIRKLARELİ
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 30.000,00 1 %1 39DY787 Plakalı, 2013 Model, CITROEN Marka, 7 Tipli, 10JBEM3011348 Motor No’lu, VF77N9HP0DN530893 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, ARAÇ İYİ DURUMDA MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT ANAHTAR VE RUHSATI MEVCUT
(İİKm.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 601 B.İ.B.        05.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here