T.C. KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ 2013/1972

15
ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
     Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların top-lamından  fazla olmasının ve bundan başka paraya  çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçme-sinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonu-na kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra  dosyasından  görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/09/2014
  Ali TÜRE
  İcra Müdür Yardımcısı
  39249
1. İhale Tarihi                  : 13/10/2014 günü, saat 09:00-09:05 arası.                                           2. İhale Tarihi                   : 28/10/2014 günü, saat 09:00-09:05 arası.
İhale Yeri                        : Cumhuriyet Mah. Kofçaz Yolu Üzeri Yalçın Yediemin Otopark-KIRKLARELİ
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 30.000,00 1 %18 34U0324 Plakalı, 2005 Model, TOYOTA Marka, RAV4 A/T EXTRA Tipli, 1 AZ-1761815 Motor No’lu, JTEHH20V70-   6130563 Şasi No’lu, Rengi Gümüş gri, ANAHTAR YOK. ÖN CAM ÇATLAK, RUHSATI VAR
(İİKm.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 485 B.İ.B.        19.09.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here