T.C. KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ 2010/706 TLMT.

20
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikler : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 127 Ada No, 14 Parsel No, ÜÇ PINARLAR Mevkii, YOĞUNTAŞ Köyü,Bölgede yetiştirilebilen her türlü ürünün yetiştirilebilmesi için uygun olan, kuru özellikte, 2.sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Yoğuntaş Köyü-Kırklareli
Yüzölçümü : 12.575,08 m2
Arsa Payı : Tam
imar Durumu : Taşınmaz Tarla olup İmar Durumu Yoktur.
Kıymeti : 15.341,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1.  Satış Günü : 26/01/2015 günü 10:30- 10:35 arası
2.  Satış Günü : 20/02/2015 günü 10:30- 10:35 arası 
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 117 Ada No, 177 Parsel No, ŞAHİN ALİ Mevkii, ERİKLER Köyü, Bölgede yetiştirilebilen her türlü ürünün yetiştirilebilmesi için uygun olan, kuru özellikte, 2.sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Erikler Köyü-Kırklareli
Yüzölçümü : 4.100,00 m2
Arsa Payı : Tam
imar Durumu : Taşınmaz Tarla Olup İmar Durumu Yoktur
Kıymeti : 5.002,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 26/01/2015 günü 10:40- 10:45 arası
2. Satış Günü : 20/02/2015 günü 10:40- 10:45 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 103 Ada No, 75 Parsel No, KAPANDERE Mevkii, ERİKLER Köyü, Bölgede yetiştirilebilen her türlü ürünün yetiştirilebilmesi için uygunolan, kuru özellikte, 2.sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Erikler Köyü-Kırklareli
Yüzölçümü : 14.123,72 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz Tarla Olup İmar Durumu Yoktur
Kıymeti : 17.230,94 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 26/01/2015 günü 10:50- 10:55 arası
2. Satış Günü : 20/02/2015 günü 10:50- 10:55 arası 
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 101 Ada No, 632 Parsel No, HALİLCİK Mevkii, ÇEŞ-MEKÖY Köyü, Bölgede yetiştirilebilen her türlü ürünün yetiştirilebilmesi için uygun olan, kuru özellikte, 2.sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Çeşmeköy Köyü – Kırklareli
Yüzölçümü :  20.076,75 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Taşınmaz Tarla Olup İmar Durumu Yoktur. 
Kıymeti : 24.493,64 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 26/01/2015 günü 11:00- 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/02/2015 günü 11:00- 11:05 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, 117 Ada No, 95 Parsel No, ŞAHİN ALİ Mevkii, ERİK-LER Köyü, Bölgede yetiştirilebilen her türlü ürünün yetiştirilebilmesi için uygun olan, kuru özellikte, 2. sınıf tarım arazisidir.
Adresi : Erikler Köyü-Kırklareli
Yüzölçümü : 30.000,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz Tarla Olup İmar Durumu Yoktur
Kıymeti : 36.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyeti Yoktur.
1. Satış Günü : 26/01/2015 günü 11:10-11:15arası
2. Satış Günü : 20/02/2015 günü 11:10- 11:15 arası
Satış Yeri : İstanbul yolu üzeri 1. Km. Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu-KIRKLARELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar ka-dar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-delinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin  şartnameyi görmüş  ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca  bilgi almak isteyenlerin 2010/706 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/12/2014 *Iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.              
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 718 B.İ.B.        19.12.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here