T.C. KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ

14
2014/166 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
   Örnek No: 25*
2014/166 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların top-lamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesi-nin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bu-lunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 17/09/2014
 Ferhat Cevizci
      İcra Müdür Yardımcısı
1. İhale Tarihi : 16/10/2014 günü, saat 10:20 – 10:25 arası.
2. İhale Tarihi : 31/10/2014 günü, saat 10:20 -10:25 arası.
İhale Yeri : KOFÇAZ YOLU ÜZERİ, YALÇIN YEDİEMİN OTOPARKI  KIRKLARELİ
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
 Değeri TL.
1 31.000,00 1 %1 39 EZ273 Plakalı, 2012 Model, FİAT Marka, 323 Tipli, Kasa Tipi Sedan, Rengi Gri, ŞOFÖR SOL YAN CAMI KIRIK, MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT, ANAHTARI YOK.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
SAYI: 500 B.İ.B.        26.09.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.