T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

17
KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2014/514 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli ili, Merkez ilçesi, İnece köyü
PAFTA NO : E18-D-08-A
PARSEL NO : 2035 ve 2038
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2035 parsel-11.150,00 m2 , 2038 parsel – 3.400,00 m2
KAMULAŞTIRMA ALANI : 2035 parsel – 3.657,48 m2 , 2038 parsel -1.456,08 m2
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : CANER BULUÇ (Ömer oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmazlara ilişkin Kamulaştırma bede-linin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Caner Buluç aleyhine, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla;
-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
– Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltileceği,
– 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava aç-tıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarnı belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma iş-leminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın ka-mulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
– Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahke-meye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
–  Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası-nın 10. madesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/11/2014
SAYI: 672 B.İ.B.        20.11.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here