T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

24
T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2012/497 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kırklareli ili merkez Hamidiye mahallesi E18A25D3Cpafta 379 Ada 12 parsel nolu Kırklareli Ekmekçilik ve Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazın 132,39 m2’lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tapudan yol olarak terkini ile kamulaştırılmış olup, mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel müdürlüğüne yöneltilmesi 30 gün içeri-sinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza T.C. Ziraat Bankası Kırklareli şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedtir. İlgililere 2942 sayılı ka-nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 30/01/2013
SAYI:48                                                          (B.İ.B.)                                                        14.02.2013

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here