Süt İşletmelerinin ve Süt Toplama Merkezleri’nin onay işlemlerinde son gün 31 Aralık

72
 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996
13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,  Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 17 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”  çerçevesinde başta süt olmak üzere hayvansal gıda üreten işletmelerin gıda güvenliği ve modernizasyon konusunda bir standarda kavuşturarak onay kapsamına alınması amaçlanmış ve süt toplama merkezleri ve işleme tesislerine Onay Belgesi alma zorunluluğu getirilir.
                Onay Belgesi almada son tarih olan 31 Aralık 2013 iken 7 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bu tarih 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarih itibari ile Onay Belgesi almamış olan süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezleri faaliyetlerini sürdüremez. Bu kapsamda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi gereği söz konusu işletmelere yasal işlem uygulanır. Bu işletmelerin faaliyetleri durdurularak ürünlerine el konulur ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.
                 Bu nedenle herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve onay işlemlerinin tamamlanması için konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilimizde Onay Belgesi almamış olan süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezlerinin ivedilikle Müdürlüğüme başvurup gerekli işlemleri yaptırarak belgelerini almaları gerekiyor.  (Derya Atkoşan)
                 
    
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here