“Soba zehirlenmelerinin sorumlusu görevini ihmal suçu işleyen ilgili belediyeler ile bakanlıklar ve hükümettir”

18
Tüketici Hakları Derneği Kırklareli Şube Başkanı Hüseyin Kahraman; “Bir
ailenin yok olmasına, ocakların sönmesine neden olan soba
zehirlenmelerinin sorumlusu görevini ihmal suçu işleyen ilgili
belediyeler ile bakanlıklar ve hükümettir” dedi.

HABER MERKEZİ

Türkiye’de acilen tüketici güvenliği, çevre sağlığı, enerji verimliliğini dikkate alan bir yakıt kullanma sistemi oluşturulması gerektiğini ifade eden Kahraman, soğuk havalarda sobaların yanması sonucunda sobalardan sızan karbonmonoksit gazı  nedeniyle, zehirlenerek ölenlerin sayısında artışlar gözlenmekte olduğunu ve aileler yok olmakta, ocaklar sönmekte olduğunu belirtti.
Kahraman; “Soba zehirlenmeleri ve ölümlerinin yoksul ve dar gelirli ailelerin yaşadığı yerleşim yerleri ve binalarda daha yoğun olduğu görülmektedir.
Özellikle de katı yakıt sobalarının kullanıldığı binalarda tüketici güvenliği, çevre sağlığı, enerji verimliliğini dikkate alacak şekilde bir yakıt kullanma sistemi mevcut değildir. Ülkemizde, bu konuda bir sistem anlayışı, bir bütünsellik, bir politika ve bir düzenleme bulunmamaktadır.
Katı yakıt sobalarının üretiminde kullanılan teknoloji ilkellikten kurtulamamış olup, verimsiz, güvensiz ve çevre kirliliğine neden olan sobaların üretimine devam edilmektedir.
Katı, sıvı ve gaz sobalarının, cihazlarının kullanıldığı binalardaki bacalar ilkel, yetersiz, güvensiz ve denetimsizidir.
Tüketiciler, konu ile ilgisi olan yetkili, sorumlu ve görevli belediyeler ve bakanlıklar tarafından bilgilendirilmemekte, uyarılmamaktadır. Tüketiciler adeta kaderleriyle baş başa bırakılmışlardır.
Bu konuda görevli, sorumlu ve yetkili kuruluşlar Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Çevre ve Orman, Bayındırlık ve İskân, Sağlık Bakanlıkları ile Belediyeler ile hükümettir.
Ancak, yıllardan beri devam eden, bir ailenin yok olmasına, ocakların sönmesine neden olan soba zehirlenmelerinin asıl sorumlusu hiçbir önlem almayan ve görevini ihmal eden ilgili bakanlıklar, belediyeler ve hükümettir.
Sorun, yalnızca, bacaların ve soba borularının temiz tutulmasıyla, akşam yatmadan önce sobaların söndürülmesiyle ve soba klepelerinin kapatılmamasıyla çözülebilecek basitlikte değildir.
Yakıtın temizliği, ısıl verim değeri ile yakıtın kullanıldığı soba ya da cihazın güvenliği,  verimliliği, çevre kirliliğine neden olmaması ve bacanın güvenliği ile konu bir yakma sistemi anlayışı ve bütünsellik kapsamında ele alınmalıdır.
Aksi takdirde, hem tüketicilerin yaşamını kaybetmesine, ailelerin yok olmasına hem de çevre kirliliğine ve sağlıksızlığına, enerji verimsizliğine, aile ve ülke ekonomisinin zarar görmesine neden olma suçu ile görevi ihmal suçunun işlenmesine ilgili ve yetkili kuruluşlarca devam edilecektir.
Tüketici Hakları Derneği olarak ilgili ve yetkili Kamu kurumları, yerel yönetimler ve yurttaşlarımıza sesleniyoruz: Katı-sıvı-gaz yakıtlarının temizliği ve ısıl veriminin iyi bir durumda olması, katı-sıvı-gaz yakıtlarının kullanıldığı cihazların verimliliği, çevre kirliliği oluşturması ve güvenliğinin  yüksek olması, bacaların güvenliği ve çevre kirliliği yapmaması konusunda yeni bir yakma sistemi oluşturulması için gerekli çalışmalar zaman geçirilmeden başlayınız. Bu konuda bilim ve araştırma kuruluşları, tüketici örgütleri ve ilgili meslek örgütleriyle işbirliği yapınız.
Ayrıca, güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim ve tüketim sistemlerinin oluşturulması konusunda ülkemiz koşullarına uygun etkin bir politika oluşturunuz.  
Bu günlerde ise riskli durumda olan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve uyarılması için ilgili ve yetkili kuruluşların görevlerini yerine getirmesini beklemekle birlikte basınımızın da ilgi ve katkılarını diliyoruz” dedi. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here