Siyasal İletişim’in kitabını yazdılar

45
Kırklarelili İletişim Araştırmacısı Samet Kavoğlu’nun editörlüğünde genç bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan “Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim” isimli kitap Nobel Yayınları’ndan çıktı.
HABER MERKEZİ
Kırklarelili İletişim Araştırmacısı Samet Kavoğlu’nun editörlüğünde genç bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanan “Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim” isimli kitap Nobel Yayınları’ndan çıktı.
Türkiye’nin çok partili hayatla tanıştığı 1950’den günümüze yaşanan hadiseleri siyasal aktörlerin söylem ve eylemlerinin ötesine geçerek araştıran çalışmada medya etkisinden, küreselleşme dinamiklerine kadar çok sayıda faktör incelemeye tabi tutuluyor.
Ülkemiz üniversitelerinden, farklı düşünce sistematiklerine sahip akademisyen kadrosu tarafından kaleme alınan kitapta; 6-7 Eylül Olayları’ndan 2014 yerel seçimlerine; Türkiye’nin batı medyasındaki imajına duyduğu ilgiden kültürlerarası iletişim bağlamında beden dilinin siyasal arenadaki yeri ve önemine kadar siyasal iletişimin alanına giren konular tartışmaya açılıyor. Günümüzün en yeni ve efektif mecralarından olan sosyal medya da çalışma kapsamında ele alınırken, siyasal aktörlerin seçim kampanyaları da bu kapsamda mercek altına alınıyor.
Dört bölüm altında toplam on iki makaleden oluşan Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim isimli kitabın editörü Samet Kavoğlu, çalışmanın amacını, önemini ve alana yapacağı katkıyı şu sözlerle tanımlıyor;
Akademik inceleme alanı olarak yeni gelişen siyasal iletişim konusunu derinlemesine inceleyen bu çalışmanın ayırt edici özelliği teoriyle pratiği buluştururken, tek taraflı bakış açısı yerine farklı ekollerin yaklaşımlarını bir araya getirmiş olması Kitap içerisindeki bu çok seslilik, okura siyasal olaylara farklı açılardan bakabilme olanağı sağlarken, ülkemizde ve dünyada siyasal arenadaki münazaalı konulara değinmekte, siyasal iletişimin kalitesini arttıracak söylem ve eylemlere ışık tutuyor. Özellikle 2014 Yerel Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 2015 Genel Seçimleri nedeniyle seçim sath-ı mailinden çıkamadığımız şu günlerde tarihten günümüze, yerelden küresele, gelenekselden çağdaş uygulamalara kadar çeşitliliği içerisinde barındıran çalışma akademik camia kadar, vatandaşlarımıza da katkı sunmayı amaçlanıyor. Siyasal iletişim alanına ilgi duyanlar için özgün bilgiler sunan kitap, seçkin kitabevlerinde ve internet kitapçılarında satışa sunuldu.
* Arka Kapak
İçerisinde yaşadığı dünyayı tarif, tanzim ve tasnif etme gayesi asırlardır devam eden insanoğlu, bu uğurda yaşadığı büyük kayıplara rağmen varoluşsal hedefinden asla vazgeçmemiş, kendi ‘meşru’ iktidarını oluşturabilmek adına her daim ‘öteki’ yaratmayı bilmiştir. Bu faaliyetler için en uygun araçlar ne ise onlar üzerinde denetim kurabilme yarışı, iktidara talip yapılar arasında süre giden bir rekabete yol açmıştır.
Bu kitapta da, ifade edilen yarışta yer alan aktörlerin söylem ve eylemleri, olgusal tekabüliyetleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, çeşitli açılardan incelenerek siyasal iletişim alanında özgün bilgi üretmek amaçlanmıştır. Çalışmanın önemli noktalarından biri de, hedefe giderken tek bir ekolün görüşlerinden faydalanmak yerine, okura farklı bakış açıları sunabilmek adına liberal çoğulcu paradigmadan, eleştirel yaklaşımın farklı sorgulamalarına kadar uzanan çok geniş bir çerçeve çizilmiş olmasıdır.
* Samet Kavoğlu kimdir?
1983 Pınarhisar/Kırklareli doğumlu yazar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Anadolu Üniversitesi’nde de İşletme Lisans Eğitimleri almış; yüksek lisansını da Trakya Üniversitesi’nde İşletme Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora eğitimine devam eden ve çok sayıda akademik yayını bulunan Kavoğlu, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından TürkŞeker’de üst düzey yönetim danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here