Sınav Takvimi açıklandı

52
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı’nın yayınlandığı belirtilerek..
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı’nın yayınlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde sınav ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir. Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenerek aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur. 
1- Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin Bakanlığımız ilgili İl Müdürlükleri’ne 24 Nisan 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. 
– Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti, 
– Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren) 
– T.C. Kimlik Numarası 
– 2 adet vesikalık fotoğraf 
2- Sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu, 27 Nisan 2015 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. 
3- 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adaylar, 60 TL (Altmış TL) sınav ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile aday kendi T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle 04-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında yatıracaklardır. 
SINAV BAŞVURUSU 
4- Sınav ücretini yatıran her aday, sınava girişe esas başvurusunu, 04-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinde oluşturulacak sistem üzerinden kendisi yapacaktır. 
a) 24 Nisan 2015 tarihine kadar Bakanlığımız il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurularını yapan adayların, 04-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuru, sınava girişe esas başvuru olacaktır. 
b) Adayların www.meb.gov.tr adresinden yapacakları başvuruda girilmesi gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
c) Adayın başvurusu sırasında girdiği bilgilerde hata olması veya süresi içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, tüm sorumluluk adayda olacaktır. Bu durumdaki aday/adaylar sınava alınmayacaklardır. 
ç) Başvuru sırasında girilen bilgiler, 25 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından Sınav Giriş Belgesinin onaylanması aşamasında kontrol edilecektir. Başvuru bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık olan adayların, Sınav Giriş Belgeleri Bakanlığımız il müdürlükleri tarafından onaylanmayacaktır. Bu durumda olan adayların sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.
* Sınav Giriş Belgeleri ve Onaylanması 
5- Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 25 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. 
Adaylar; 25 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında Sınav Giriş Belgelerini, www.meb.gov.tr internet adresinden alıp, fotoğraf yapıştırarak yine aynı tarihler arasında başvuruda bulundukları ilin Bakanlığımız il müdürlüğüne veya GKGM’ye başvurarak onaylatacaklardır. 
Sınav Giriş Belgeleri’ni, GKGM’ye onaylatacak adaylar, onay aşamasında sınav başvurusunda istenilen bilgilerin kontrol edilmesi için gerekli belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Fotoğraf, Diploma v.b) yanında bulunduracaklardır.
* Sınav Uygulaması 
6- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır. Sınavla ilgili yapılacak duyurularda bu husus belirtilecektir. 
7- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. 
8- Sınav, 13 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
9- Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. GTHB-GKGM ve GTHB İl Müdürlüklerince onaylanmamış sınava giriş belgesi ile sınava gelen adaylar da sınava alınmayacaklardır. 
10- Sınav soru ve cevap anahtarı 16 Haziran 2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
* Değerlendirme ve İtirazlar 
11- Adaylar, sınav sonuçlarını 27 Temmuz 2015 tarihinden sonra www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. 
12- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde GKGM’ne yapabileceklerdir. GKGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. 
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde GKGM’ne yapılacaktır. GKGM’ne bu itirazları ÖDSGM’ne gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ne bildirecektir. GKGM’ne gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. 
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise GKGM inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.
Adaylar, itiraz başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL. (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır. 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
13- Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here