“Sigortalılar cari ay primlerini bankaya ödeyebilecekler”

13
Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Genel Sağlık Sigortası Primleri”nin tahsili ile ilgili olarak şunlar kaydedildi;…

HABER MERKEZİ

“5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlara ilişkin primler, halen Müdürlüğümüzde bulunan vezne kanalıyla tahsil edilmektedir.
Bahse konu primlerin on-line banka kanalıyla tahsiline ilişkin çalışmalar devam etmekte olup sistem devreye girinceye kadar, anılan sigortalıların cari ay primlerini İl Müdürlüğümüze gelmeden, yasal süresi geçmiş prim borçlarının ise gecikme cezası ve gecikme  zammını Müdürlüğümüzden telefon ile öğrenmelerinin ardından aynı gün içinde il merkezinde Ziraat ve Vakıflar, Lüleburgaz ilçemizde ise Vakıflar Bankası’nda bulunan kullanım hesaplarına ödeyebileceklerdir.”  
* İrtibat Telefonu: 2141577-123
* Banka Hesap Numaraları:
Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi: 7991466-5001 Cari Hesap
Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesi: 158007290218660 Cari Hesap
Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi: 158007295502979 Cari Hesap (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here