SGK’ya borçlu belediyelere İller Bankası’ndan Kredi Desteği’nde son 2 gün

9
* İller Bankası Anonim Şirketi (İLKBANK) tarafından nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerin SGK’ya olan ve 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının peşin ödenebilmesi için 72 ay vadeli kredi tahsis edildi. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen borçlu belediyelerin, İller Bankası Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’na 31 Mayıs 2011 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.
 
HABER MERKEZİ
Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kuruma borcu bulunan nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin borcunun İller Bankası tarafından verilecek olan 72 ay vadeli kredi ile ödenebileceği belirtilerek şunlar kaydedildi:
“6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) alt bendinde; “ Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ikişer aylık  dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuz eşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır.”hükmü yer almaktadır.
Buna göre,   yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarını talep edilen taksit sayısına göre, altı eşit taksit 12 ay için (1,05),  dokuz eşit taksit 18 ay  için (1,07),  oniki eşit taksit 24 ay  için (1,10), onsekiz eşit taksit 36 ay için (1,15), yirmidört eşit taksit  48 ay için (1,20), otuz eşit taksit ( 60 ay) için (1,25), otuzaltı eşit taksit (72 ay)  için (1,30) katsayısı ile çarpılmak suretiyle  ilave taksitlendirme farkı alınmaktadır.
Diğer taraftan, İller Bankası Anonim Şirketi (İLKBANK) tarafından nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerin Kurumumuza olan ve 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarının peşin ödenebilmesi için 72 ay vadeli kredi tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, bu uygulamadan faydalanmak isteyen borçlu belediyelerin, İller Bankası Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’na 31 Mayıs 2011 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.” (s) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here