“SGK’da e-borcu yoktur aktivasyonu mutlaka yaptırılmalı”

12
Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada SGK’da e-borcu yoktur aktivasyonu yaptırmamış gerçek ve tüzel kişilerin ivedilikle aktivasyon yaptırması, EKAP devreye alındıktan sonra bu konuda sıkıntı yaşanmaması açısından zorunlu olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi

HABER MERKEZİ
“Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendi uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmektedir. İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, ihalelere katılan istekliler teklif mektupları içerisinde bu durumlarda olmadıklarını taahhüt etmekte, sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu durumda olunmadığına ilişkin belge sözleşme imzalanmasından önce idareye sunulmaktadır.
Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) devreye alınmasıyla birlikte Kurumla işbirliği yapmış olan ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama yapılarak elde edilebilen katılım ve yeterlik koşullarına ilişkin bilgiler için kâğıt belge sunma uygulamasına son verilecektir. Bu kapsamda Kurumumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında işbirliği protokolü yapılmış olup, bu işbirliği kapsamında kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu sorgulaması SGK tarafından sağlanacak web servis aracılığıyla gerçek kişi istekliler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi istekliler için ise Vergi Kimlik Numarası kullanılarak yapılacaktır. Ancak, bunun için ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin SGK’da e-borcu yoktur aktivasyonunu yaptırması gerekmektedir. Bu nedenle, SGK’da e-borcu yoktur aktivasyonu yaptırmamış gerçek ve tüzel kişilerin ivedilikle aktivasyon yaptırması, EKAP devreye alındıktan sonra bu konuda sıkıntı yaşanmaması açısından zorunludur.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here