SGK, Milli Eğitim Müfettişlerini bilgilendirdi

7
* Sosyal Güvenlik Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından Kırklareli merkez ilçede görev yapmakta olan Milli Eğitim Müfettişleri, 5510 Sayılı Mevzuat ile ilgili bilgilendirildi.

HABER MERKEZİ
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 25 Şubat 2011 Cuma günü Milli Eğitim Müfettişleri’ni Kayıtdışı İstihdam ile ilgili bilgilendirmeye yönelik bir toplantı düzenlendi. Müdürlük Toplantı Salonu’nda saat 15.00’te başlayan toplantıya; Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Fide, Şef Süleyman Özay, Kontrol Memuru Oğuz Özdil ve Milli Eğitim Müfettişleri katıldı.
Slayt sunumu eşliğinde bilgilendirmede bulunan Kontrol Memuru Oğuz Özdil; “Sosyal güvenlik açısından “Kayıt Dışı İstihdam”, çalışmaların ve bu çalışmaya bağlı olarak elde edilen ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmemesi ya da gün sayısı ve ücret tutarı olarak eksik bildirilmesidir. Kayıt dışı olarak çalışanların kayıt altına alınması, sadece Sosyal Güvenlik Kurumunca alınacak tedbirler ve bu Kurumun denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerle değil, aynı zamanda devletin tüm birimleri arasında bu konuda işbirliğinin olması ve çalışanların kayıt dışılığın olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmeleri yoluyla sağlanabilecektir. Bu anlayış içerisinde 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda önemli hükümlere yer verilmiştir” dedi.
Özdil düzenlenen bilgilendirme toplantısında; Kayıtdışı İstihdamın Nedenleri, Kayıtdışı İstihrdamın Çalışanlar, İşletmeler ve Sosyal Güvenlikt Sistemi yönünden sonuçları. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çalışmalar. Kamu Denetim Elemanlarının Sosyal Güvenlik açısından önemi ve yasal dayanağı, 5510 Sayılı Kanun, kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunun önemine binaen uygulama konusunda yeknesaklığın sağlanması ve bu kapsamda yapılacak denetimlerde kontrollerin  nasıl yapılacağına ilişkin bazı tanım ve açıklamalar, Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Göre Yapılan Kayıt Denetimleri, Yapılan Tespitlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi konularında katılımcılara aktarımda bulundu. (s)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.