SGK Kırklareli Il Müdürlüğü’nden sağlık aktivasyon işlemleri bilgilendirme toplantısı

10
SGK Kırklareli Il Müdürlüğü’nden sağlık aktivasyon işlemleri bilgilendirme toplantısı

Kırklareli Sosyal Güvenlik Il Müdürlüğü, bugün saat 14:00’da GSS tescil ve sağlık aktivasyon işlemleri bilgilendirme toplantısı yapacağını duyurdu. Ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının maaş tahakkuklarını (Emekli Sandığı ve Kurum karşılıkları keseneklerini) düzenleyen personelinin katılımının önemli olduğu belirtilen bu eğitim toplantısı, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü eğitim salonunda yapılacak.

SGK Il Müdürlüğü konuya yönelik olarak şu açıklamaları yaptı:

“5510 sayılı Kanunu uygulamasına başlanılan 01.10.2008 tarih öncesi 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden iştirakçiler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımlarının kamu idareleri tarafından karşılanması yönündeki uygulamaya 15.01.2010 tarihinden itibaren son verilecek ve söz konusu yardımlar bu tarihten itibaren genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilerek Kurumumuzca devralınacaktır.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Say 2000 sistemi kapsamında maaş tahakkukları yapılarak emekli keseneği ve kurum karşılıkları gönderilen genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde görev yapan sigortalılar ile bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin tescil ve aktivasyon işlemleri,

Kurumun SGK Reçete Kontrol sistemini kullanan kurumlarda çalışan sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler Kurum tarafından oluşturulan (5510 4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyonları programına toplu olarak aktarılmıştır. Bu sistemlerde kayıtlı bulunan Kamu Idarelerince sadece iştirakçilerin T.C. kimlik numaraları ve Emekli Sandığı sicil numaraları ile hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının kontrollerinin yapılması yeterli olacaktır. 

Ancak bu sistemlerde kayıtlı bulunmayan veya kayıtlı olmakla birlikte tescil için yeterli bilgileri bulunmayanlar ile say 2000 ve SGK reçete kontrol sistemini kullananlar dışında kalan kamu idarelerinde çalışan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin tescil ve sağlık aktivasyonları ise, 5510 sayılı kanunun geçici 11. maddesine göre işyeri tescili yapılarak aylık prim ve hizmet belgesi işlemleri tamamlandıktan sonra GSS tescil ve sağlık aktivasyon işlemleri yapılabilecektir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here