SGK 3 işyerini kiraya verecek

16
Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ait 3 işyeri yapılacak olan ihale ile kiraya verilecek.
HABER MERKEZİ
14 Ekim 2011 Perşembe Cuma günü 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan ihale ile ilgili olarak kurum yetkilileri yaptıkları açıklamalarında şunları kaydettiler:
“Kırklareli merkez ilçede Kurumumuza ait SGK Rant Tesisleri’ndeki Çarşı Blokta belediye hal dükkanlarında boş bulunan; 6, 13 ve 15 numaralı işyerlerimiz 14 2011 Cuma günü açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
İsteklilerin açık artırmaya katılabilmeleri için  öncelikle Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi’nde bulunan SGK Kırklareli İl Müdürlüğüne başvurarak açık artırma şartnamesini görmeleri ve kabul etmeleri halinde ihale gününden bir gün önce (13.10.2011 Perşembe) saat 14.00’e kadar SGK Kırklareli İl Müdürlüğünün 7991466-5001 nolu Ziraat Bankasındaki hesabına geçici teminatları yatırmaları, geçici teminat mektubu getirmeleri, halinde ise saat 17′ e kadar SGK Kırklareli İl Müdürlüğü’ne elden teslimi ve açık artırmanın yapılacağı gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez.
İhaleye katılmak için şahıslardan Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Sabıka kaydı, Kuruma borcu yoktur belgesi ve geçici teminat, Tüzel kişilerden, Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh İlmühaberi, Sabıka Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, Yetki Belgesi, Ticaret Sanayi Odasına kayıt belgesi, Kuruma borcu yoktur. Belgesi ve geçici teminat ile birlikte müracaat edilmesi, getirmeyenler, eksik getirenler veya yanlış belge verenler ile saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.”
* Kiraya verilecek işyerlerinin özellikleri:
– Çarşı Dükkanları 06 numara, 51.80 m2, Kira Tutarı 259 bin TL, Teminat Tutarı 310.80 TL, İhale Tarihi 14 Ekim 2011 Cuma Saat 15.00
– Çarşı Dükkanları 13 numara, 292 m2, Kira Tutarı bin 460 TL, Teminat Tutarı bin 752 TL, İhale Tarihi 14 Ekim 2011 Cuma Saat 15.30
– Belediye Dükkanları 15 numara, 12.50 m2, Kira Tutarı 62.50 bin TL, Teminat Tutarı 75 TL, İhale Tarihi 14 Ekim 2011 Cuma Saat 16.00 (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here