“Savcıları sorumlular hakkında kamu davası açmaya çağırıyoruz”

10
18 Mayıs 2010 Salı günü saat 13.30’da Kırklareli Adliyesi önünde toplanan Tüm Emekliler sendikası (Emekli-Sen) Kırklareli Şubesi üyeleri, Karagöz Parkı’nda basın açıklaması yaptılar.

HABER MERKEZİ
 
Cemiyet kesintisi adı altında 8 yıldan bu yana SGK tarafından emeklilerin maaşından 6 ayda bir 18 TL kesinti yapılmasının yasal olmadığını belirten Şube Başkanı Nemci Uçar, kurum yetkilileri hakkında bugün Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları kaydetti:
 “Hepiniz bildiği ve yakından takip ettiği gibi, yüz binlerce emeklinin şubat ayı maaşından Cemiyet kesintisi adı altında kesinti yapıldı ve yaklaşık 13 milyon TL. derneğin kasasına aktarıldı. Yaptığımız tespitlere göre bu kesintiler 2002 yılından bu yana düzenli olarak yapılmaktadır.
5253 sayılı Dernekler kanununun 11. maddesi: "Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
Demek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile demek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Demek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir." demektedir. Kesintinin cemiyet kesintisi adıyla yapılması bu maddeye karşı bir hile olarak yapıldığı kuşkusunu uyandırıyor. Kanunun bu açık hükmü de göstermektedir ki, demek gelirleri ancak demek yönetimince bastırılan belgelerle yine demek yönetimi tarafından yetki verilen kişilerce toplanabilir. Hal böyle iken SGK tarafından birçok emeklinin haberi olmadan emekli maaşlarından aidat kesilmesi ve demeğin kasasına aktarılması kanunsuz bir uygulamadır. Üstelik bu kesintiler kurum tarafından üye formları istenip incelenmediği için demeğin verdiği liste dikkate alınarak yapılmaktadır.
2009 yılın da, SGK Başkanlığına yazdığımız yazıya kurum başkanlığı tarafından verilen cevapta kesintinin sözde dayanağı olarak 5502 sayılı kanunla SGK’ya devredilen SSK Yönetim Kumlunun 15.9.2005 tarihinde aldığı karar gösterilmektedir. Kurumun dayanak olarak aldığı bu karara göre aidat kesintisi talebinde bulunan emekli demeğinin müracaat tarihinde Türkiye’nin en az %35’inde örgütlü olması, kuram tarafından gelir/aylık ödenen toplam emekli dul ve yetim sayısının en az %1 ‘ini üye yapması ve bu şartların da T.C. İçişleri Bakanlığı Demekler Dairesi Başkanlığından alınan yazıyla belgelendirilmesi gibi kriterler göz önüne alınarak kesinti yapılmaktadır.
* “Dernek adres gösterilip sorumluluktan kaçılıyor”
Bu kriterlerin dayandırıldığı herhangi bir kanun maddesi yoktur. Aksine kararın alındığı tarihte yürürlükte olan 506 sayılı SSK kanunun 121. maddesi ile 5510 sayılı SSGSS kanununun 93. maddesi kurum tarafından bağlanan gelir, aylık ve ödenekler başkasına devir ve temlik edilemez, nafaka borçları dışında hak sahibinin onayı olmadan haciz konamaz denmektedir.
Sendika olarak kurulduğumuz günden itibaren defalarca üyelerimizin aidatlarının gelir ve aylıklarından kesilmesi için yaptığımız başvurulara, yukarıda belirtilen kanun maddeleri gerekçe gösterilerek, kurum tarafından ret cevabı verildi. Bütün bunlar devleti yönetenlerin yandaş örgütleri korumakta sınır tanımadıklarının göstermektedir. Biz bu çifte standartlı uygulamayı yapan yöneticilere karşı mücadele etmeye ve emeklilerin her kuruşunun hesabını sormaya kararlıyız.
Bizim itirazımız kendi rızasıyla derneğe üye olmuş ve maaşından kesinti yapılmasına onay vermiş dernek üyelerinden kesinti yapılmasına değildir. Bizim itirazımız birçok emekli üye olmadığı veya daha önceki yıllarda kömür ve sağlık karnesi verilirken üye yapılan emeklilere derneğe üye oldukları ve maaşlarından aidat kesintisi yapılacağı söylenmediği halde kesinti yapılmış olmasınadır. Üstelik bu uygulama yıllardır yapılmaktadır.
Asıl garip olan ise kesintiler basın ve kamuoyuna yansıyınca, 5502 sayılı kanunla kurulmuş olan SGK yönetiminin kuruma devredilen SSK yönetimi tarafından 2005 yılında alınan bir kararla kesinti yapması ve "benim kesintiden haberim yok" diye itiraz eden emeklilere derneği adres olarak gösterip sorumluluktan kaçmasıdır. Buradan SGK yönetimine bir kez daha sesleniyoruz. Derneği adres göstererek sorumluluktan kaçamazsınız. Yapmanız gereken şey kesilen paranın tamamını hak sahiplerine iade etmenizdir.
Unutmayın ki, emekli maaşları yönetmekte olduğunuz kurumun emanetindedir. Siz bu emaneti titizlikle korumakla görevlisiniz. Dernekten belge almadan aidat kesintisi yapmanız kanuna aykırı bir uygulamadır. Bu nedenle sorumlusunuz. Parayı hak sahiplerine iade etmediğiniz takdirde hukuka hesap vermek durumundasınız.
Elbette bu konuda tek sorumlu SGK yönetimi değildir. Kurumun bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yürütmenin başı Başbakan’da emekli aylıklarından usulsüz kesinti yapılmasından sorumludurlar. Buradan Bakan ve Başbakan’a sesleniyoruz.
Yönettiğiniz ülkede yurttaşın her kuruşundan sorumlusunuz. Yönetiminiz altındaki bir kurumda yıllardır emeklilerin parası usulsüzce gasp ediliyor ve derneklere aktarılıyor. Konuya seyirci kalma hakkınız yoktur. Size düşen soruna el atmak ve mağdur olan milyonlarca emeklinin mağduriyetinin giderilmesini sağlamaktır. Bunu yapmamak usulsüzlüğe göz yummaktır. Bilmelisiniz ki, buna göz yumduğunuz takdir de milyonlarca emekli seçim sandığında size gerekli cevabı verecektir.
* “Savcıları sorumlular hakkında kamu davası açmaya çağırıyoruz”
Şubat ayından bu yana basın ve kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve habersizce maaşlarından kesinti yapılan emeklilerin başvurularına rağmen sorun bugüne kadar çözülmüş değildir. Bu nedenle usulsüz şekilde emeklileri üye gösteren belgeler düzenledikleri şüphesi uyandıran dernek yöneticileri ile gerekli hassasiyeti gösterip belgeleri istemeden, sadece demeğin beyanını dikkate alarak kesinti yapan ve dolayısıyla usulsüzlüğe alet olan SGK yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere burada toplandık.
Suç duyurusu, üye olmadığı halde maaşından kesinti yapılan emekliler tarafından bireysel dilekçelerle yapılacaktır. Savcıları konuyu titizlikle incelemeye ve sorumlular hakkında kamu davası açmaya çağırıyoruz.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here