Sağlık Müdürlüğü’nden hekimlere Kızamık uyarısı

10
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızamık Hastalığı ile ilgili hekimlere yönelik olarak yapılan açıklamada; “Bir sağlık çalışanı olarak risk altındasınız. Hastalarınız ve yakınlarınız için risk oluşturabilirsiniz. Kızamığa karşı bağışıklık durumunuzu bilmiyorsanız en az bir ay ara ile iki kez olacak şekilde kızamık içeren aşıyla mutlaka aşılanın” denildi.

HABER MERKEZİ

Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre; kızamık ihbarı ve bildirimi zorunlu bir hastalık olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Türkiye’de,  Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin Kızamık Eliminasyon hedefine paralel olarak 2015 yılı sonuna kadar kızamık ve kızamıkçığın eliminasyonu hedef olarak benimsenmiş olup 2002 yılından bu yana Kızamık Eliminasyonu Programı yürütülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde salgınlar yaşanmaktadır. Halen, birçok Avrupa ülkesinde (Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, İsveç, Sırbistan, Danimarka vb) salgınlar görülmeye devam etmektedir. Bu ülkelerle karşılıklı seyahatlerin yoğun olması ülkemize kızamık vakalarının importasyon riskini arttırmaktadır.
2011 yılı başından bu yana; İstanbul İlinde 17 kızamık vakası tespit edilmiştir. Vakaların çoğunluğu (13 vaka) 20-29 yaş grubunda olup iki vakamız 1 yaş altındadır. Vakaların 3’ü sağlık çalışanıdır.
Bu kapsamda, İstanbul ilinde, derhal salgın kontrol çalışmaları başlatılarak sürveyans, filyasyon ve aşılama çalışmaları güçlendirilmiştir.
Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre; kızamık ihbarı ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
Sağlık Bakanlığı’nın 01.04.2010 tarihli ve 18617-2010/20 sayılı Kızamık/Kızamıkçık ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Genelgesi’ne göre makülopapüler döküntüsü olan herkes şüpheli kızamık vakası olarak değerlendirilmelidir.
Şüpheli bir kızamık vakası ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler şunlardır:
* Vakanın sıcak vaka olup olmadığı değerlendirilmelidir (Sıcak vaka ise vakadan seruma ek olarak idrar ve nazofarengeal sürüntü alınarak laboratuvara gönderilmelidir).
* Hastadan 5 ml serum örneği steril tüpe alınmalı ve hastanın adı-soyadı ve örneğin alındığı tarih etiketlenmeli, laboratuvara gönderilene kadar 4-8°C de saklanmalıdır.
* Ekteki laboratuvar istek formu ve vaka inceleme formu doldurularak il sağlık müdürlüğünün 214 37 37 numarasına fakslanmalıdır.
* Sağlık Müdürlüğü’nün  214 37 37  numaralı telefonuna ihbarda bulunulmalıdır.
* Alınan serum örneği Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ekibe teslim edilmelidir.
* Olası ve/veya kesin kızamık vakaları ile temas etmiş kişilere yönelik aşı/immünglobulin uygulamaları ekte belirtildiği şekilde yapılmalıdır.
* Vaka yönetimi konusunda ekteki bilgi notu doğrultusunda hareket edilmelidir.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye Sağlık Müdürlüğü web sitesinden (kirklareli.saglik.gov.tr) ulaşılabilir.”
* Kızamık hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?
Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalıktan korunmanın tek yolu ise aşılamadır. Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta, ateş, döküntü ile seyretmektedir. Beraberinde öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve gözde kızarıklık gibi belirtiler bulunabilir. Bildirilen kızamık vakalarının yaklaşık %30’unda bir ya da daha fazla komplikasyon gelişmektedir. Bir yaş altı çocuklarda ve erişkinlerde ciddi komplikasyon riski daha yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde görülen komplikasyonlar şunlardır: Pnömoni (%1-6), diyare (%6), otitis media (%7-9), körlük ve post enfeksiyöz ensefalit (1000 vakada 1), ölüm (%3-6).
* Kızamık hastalığı için bulaştırıcılık dönemi nedir?
Kızamık hastalığı olan kişiler döküntünün başlamasından dört gün öncesine, döküntünün sona ermesinden ise dört gün sonrasına kadar bulaştırıcı kabul edilmektedir. Maruziyet sonrası, belirtilerin başlamasına kadar olan inkübasyon süresi ortalama 10-12 gündür (7-18 gün).
* Kızamık vaka tanımı nedir?
Şüpheli Kızamık Vaka Tanımı: Makülopapüler döküntüyle seyreden herhangi bir hastalık.
Klinik (Olası) Kızamık Vaka Tanımı: 38oC’den yüksek ateş ve Makülopapüler döküntü, Öksürük veya burun akıntısı veya konjunktivit ile karakterize hastalık. Kesin Kızamık Tanısı: Laboratuvar gereklidir.
Kesin Kızamık Tanısı için Gerekli Laboratuvar Kriterleri: Kızamığa özgü IgM antikoru saptanması veya Kızamık virüs izolasyonu veya RT -PCR ile kızamık viral RNA saptanması veya 2-4 hafta arayla alınan serum örneklerinde kızamığa özgü IgG antikor titresinde belirgin (en az 4 kat) artış.
* Laboratuvar tanısı için uygun zaman aralığı nedir?
IgM serolojisi için alınacak tek serum örneği için en uygun zaman döküntülerin başlangıcından sonraki ilk 28 gündür. Sıcak Vaka: Kesin vaka ile temas öyküsü olan veya döküntünün başlamasından önceki 3 hafta içerisinde seyahat öyküsü olan veya aşısız veya yaşına göre eksik aşılı olan veya kümelenme gösteren olası kızamık/kızamıkçık vaka tanımına uyan vakalar sıcak vaka olarak değerlendirilir. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here