‘Raporu hazırlarken memurlarımızın fikirlerini de ele alarak değerlendirmeler yaptık’

24
Kırklareli İl Genel Meclis Üyelerine Kırklareli İl Özel İdaresi 2011
yılı performans programı açıklandı ve Denetim Komisyonu tarafından
hazırlanan İl Özel İdaresi iş ve işlemlerine ilişkin bilgilendirme
yapıldı.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Nisan ayı 3. birleşimi 6 Nisan 2011 Çarşamba günü Meclis Başkanı Behçet Şen Başkanlığında yapıldı. Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda saat 10.30 başlayan birleşimde gündemin 3. maddesi gereği Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresinin 2010 Yılı iş ve işlemlerine ilişkin raporun İl Genel Meclisi’nin bilgisine sunuldu.
Sunumu gerçekleştiren CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Aydın Karakoç, sunum öncesi bir konuşma yaparak şunları söyledi;
“Halkımız İl Genel Meclisine bir yetki verdi. İl Genel Meclisi de bu yetkiyi Denetim Komisyonu olarak bizlere devretti. Bu yetkiye dayanarak 2 ay süren bir çalışma ile sizlere 2010 yılında İl Özel İdaresince yapılan iş ve işlemlerin raporunu hazırladık. Bir kurumu çalışan bir dişliler zincirine benzetirsek bu dişliler zincirinden bir tanesinin hasar görmesi kurumu zafiyete uğratır. Bizim amacımız dişlilerin hasar görmesi veya yerinden alınması değil dişlilerin arasına yağ sıkarak dişlilerin daha güzel çalışmasını sağlamaktır. İl Genel Meclis ve İl Encümen üyeleri dahil olmak üzere insanların bir iş yaparken yaptıkları hatalar, farkında olmadan yaptığı işlemler, bilmeden yaptıkları işlemleri bir beyin süzgecinden geçirerek bazı dersler çıkarmak ve gelecek yılda bu hataları yapmamak kaydı ile biz bu raporu hazırladık. Raporu hazırlarken birimdeki tüm memur arkadaşlarımızdan hiçbir bilgi sapması olmadı. Hiçbir bilgi akışı engellenmedi. Raporu hazırlarken memurlarımızın fikirlerini de ele alarak değerlendirmeler yaptık. Hazırladığımız raporda şeffaflık Kırklareli halkına hesap verme adına gerçekten iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Noksan konularımızda mutlaka olmuştur. Bu denetim raporundan hepimizin ders çıkarması dileği ile raporu sizlere okuyacağım.” Denetim Komisyonu’nun hazırladığı raporun okunması yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Sunum sonrası söz alan MHP İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya idarenin içinde hata yapan bazı idareciler için öz eleştiri yaparak şunları söyledi; “Demirköy Orman İşletmesine Müdürlüğüne ödenmesi gereken 104 Bin TL para vardı. Zamanında idarecilerin hatasından dolayı bu para ödenmedi. Sayın valimize yapılan hoş geldin ziyaretinde idarenin bugüne kadar dava kazanmadığı konusu geçti. Bu konu geçerken bazı gülüşmeler oldu. İdarenin dava kaybetmesi gülünecek bir konu değildir. Dava kaybettiğimiz zaman personel kendi kendine nerde hata yaptığını sorması lazım.”
Birleşimin devamında gündemin 4. maddesi gereğince İl Özel İdaresi’nin 21/03/2011 tarih ve 2011 saydı, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "Seyyar Tamir Ustası" olarak görev yapan Yakup Yaprak, "Sondaj İşçisi" olarak görev yapan Ergün Memiş, "Temizlik İsçisi (Özürlü)" olarak görev yapan Yakup Karçe ve "Sondör" olarak görev yapan Mustafa Meriç’in emekliye ayrılmalarından dolayı kadrolarının iptal edilmesi teklifi görüşüldü. Teklif okundu. AK Parti ve CHP grup başkanları teklife olumlu oy kullanacaklarını belirtti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesi olan İl Özel İdaresi’nin 04/04/2011 tarih ve 2277 sayılı, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulacak olan KUDEB’te çalıştırılmak üzere, "Sanat Tarihçisi, Arkeolog ve Şehir Plancısı" unvanında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edileceğinden, çalıştırılacak sözleşmeli personel ve ödenecek net ücretlerinin belirlenmesi teklifi görüşüldü.
Okunan teklifte İl Özel İdaresi bünyesinde kurulacak olan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’nda (KUDEB) çalışacak olan Sanat Tarihçisi, Arkeolog ve Şehir Plancısı olarak çalışacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi gerektiği belirtildi. CHP’li il genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın söz alarak teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesini istedi. Teklif oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 6. maddesi olan İl Genel Meclisi’nin 08/03/201 1 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden, İlimiz Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde bulunan mülkiyeti PTT Genel Müdürlüğü’ne ait binanın, bakım ve onarımının İI Özel İdaresince yapılarak kullanılması amacıyla PTT Genel Müdürlüğü’nden Kırklareli İl Özel İdaresi adına tahsisinin istenmesi ile ilgili "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporu görüşüldü.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Kızmaz tarafından okunan raporda binanın ahşap olduğu, fakat uzun yıllardır kullanılmadığı, kültür varlığı olarak tescilli olmasına rağmen onarımı yapılmayacak kadar kötü bir durumda olduğu, tahsisinin gerçekleşmesi durumunda idareye zarar getireceği düşünüldüğünden komisyonun tahsisi uygun görmediği belirtildi.
Komisyon raporu her iki grup tarafından olumlu oy alarak oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7. maddesi olan Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez, Kavaklı Belediye Başkanlığı hudutları dahilinde bulunan, tapuda 29 pafta, 6745 nolu parselde kayıtlı, 3.405,00 m2lik Kagir Namık Kemal İlkokul Binası ve Avlusu olarak geçen taşınmazın,  Kavaklı Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi teklifi görüşüldü.
Okunan teklifte İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim müfettişlerince hazırlanan raporda il genel meclisince tahsisinin yapılmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirildiği belirtildi. CHP ve AK Parti grup başkanları konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini istedi. Madde oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Birleşimin sonunda CHP grubu tarafından gündeme alınması istemi ile yazılı bir önerge verildi. İl Özel İdaresinde görevli memur personel için ilgili memur sendikası ile sosyal denge sözleşmesi imzalanması yönündeki önerge okundu. Okunan önerge oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı. Başkan Şen görüşmeleri yeterli bularak birleşimi kapattı ve 4. birleşimin 7 Nisan 2011 Perşembe günü saat 10.30 yapılacağını belirtti. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here