Projelerle Kırklareli büyüyor

16
Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı 4. birleşimine ait gündem ile 04 Ekim 2013 Cuma günü Kırklareli İl Özel İdaresi Binası Genel Meclis Salonu’nda Behçet Şen başkanlığında 10.30’da toplandı.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı 4. birleşimine ait gündem ile 04 Ekim 2013 Cuma günü Kırklareli İl Özel İdaresi Binası Genel Meclis Salonu’nda Behçet Şen başkanlığında 10.30’da toplandı.
Gündem dışı olarak Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü “Şeker Fabrikası Depolarının Kongre Turizmine Açılması Projesi” ve genel konular hakkında Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yol ve Ulaşım Şube Müdürü Bilal Kuşoğlu ve Plan ve Strateji Müdiresi Suna Dalcalı konu hakkında bilgi aktarımında bulundular.
Bilal Kuşoğlu ilk söz alarak şunları kaydetti:
“Vali Faik Üstün Okulu’nun ihalesini yaptık. Sözleşmeye bağladık yer teslimini de yaptık. 420 gün iş süresi var. Bunların bedelleri KUDEB tarafından karşılanıyor. Yani kültür varlıklarından emlak gelirlerinden olan şeylerden karşılıyoruz. Vali Faik’te Özel idare katkısı olacak” dedi. 
“Şeker Fabrikası Depolarının Kongre Turizmine Açılması Projesi” ilgili bilgilendirme ise Plan ve Strateji Müdiresi Suna Dalcalı tarafından aktarıldı. Dalcalı konuşmasında şunları kaydetti:
“Şeker depoları ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu kararından ve özelleştirmeden Sayın Valimizin talimatı ile Başbakanımızın onayı ile Özel İdare’ye tahsis edilen Merkezde depolara ait binalar var. 6 bin 650 metrekarelik bir alan burası. Burada toplam 6 bina var. Bu 6 binadan 1 tanesi 200 metrekarelik olan 1 tanesi Kongre Salonu’na dönüştürülmesi Proje olarak Trakya Kalkınma Ajansına sunulmuştu. Meclise bununla ilgili olarak bilgi sunmuştuk. Proje imzalandı ihale aşamasına başladık şuanda ihalesi de yapıldı ve sonuçlandı. Bunla ilgili olarak birer bilgi formu dağıttık sizlere. Bu formu ve afişleri Ajans yürüttüğü için onlar tarafından yapıldı bize maliyeti olmadı. Projenin süresi 18 ay, bütçesi 637 bin 891,52 TL, Özel İdare’nin katkısı 159 bin 472,88 TL Ajanstan sağlayacağımız miktarda 478 bin 418,64 TL olacak. İhale çalışmaları bitti çalışmalara başlandı sözleşmeyi imzaladık. Çatısı falan sökülüyor yer teslimi de yapıldı. Bunun yanında Şeker Depolarının arazisinin içinde bir alan var amfi tiyatro ve havuz düşünülüyordu ve yapımına başlandı. Bunun tamamen ödeneği Özel İdare’den aktarıldı. Ek ödenekten 720 bin TL civarında. Onun yanında Gastronomi Merkezi olarak düşündüğümüz Restoran olarak düşündüğümüz bir bina var onu da HİPA’ya sunduk. Dış kaynaklı proje olarak yürütmemizi uygun gördüler. O binalardan bir tanesini Spor Merkezi olarak düşünmüştük o Spor Merkezi’nde imar tadilatına gidildi Bowling Salonu yapılacak. 4 yollu bir Bowling Salonu’na dönüştürülecek. Onunla ilgili olarakta Belediye ile ilgili yazışmalar yapıldı ve İmar komisyonuna sunuldu onunda bugün yarın yazısı komisyondaymış çıktığı zaman onunla ilgili çalışmalara da başlayacağız” dedi.  
Gündemin ilk maddesi olarak İl Özel İdaresi’nin 01/10/2013 tarih ve 8503 Sayılı, Diyanet işleri Başkanlığı’ndan İlimiz Sungurbey Kur’an Kursu Binası’nın bakım ve onarımı için gönderilen ödeneğin, amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için 2013 yılı Özel İdare Bütçesinde yeni proje tertibinin fonksiyonel kod olarak açılması teklifinin görüşülmesi ile başlandı konu üzerine Strateji Müdürü Suna Dalcalı görüşleri dile getirdi ve konu görüşmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. 
İkinci madde olarak ise İl Özel İdaresi’nin 01/10/2013 tarih ve 8485 sayılı, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Ceylanköy Köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi teklifini İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. 
II Genel Meclisi’nin 02/10/2013 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti il tüzel kişiliğine ait Kofçaz İlçesi Yenimahalle köy içi mevkiinde, tapuda betonarme okul ve iki adet 1 katlı ve 2 katlı betonarme lojman binaları ve bahçesi olarak geçen taşınmaz üzerindeki, iki katlı lojman binasının alt katının Halk Eğitim Merkezi, üst katının ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi teklifi hakkında Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonunca hazırlanan raporun görüşüldü. Komisyon Başkanı Alaaddin Ergin açıkladığı raporda şunları kaydetti:
“Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havale edilen Mülkiyeti İl İç Tüzel Kişiliği’ne ait İlimiz Kofçaz İlçesi Yenimahalle köy içi mevkii 17/20 pafta 157 ada 2 parselde bulunan 7 bin 942,13 metrekarelik betonarme Okul ve 2 adet 1 katlı ve 2 katlı lojman binaları ile bahçesi bulunan taşınmazın 2 katlı lojmanın alt kısmının Halk Eğitim Merkezi, üst katının ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılması talep edilmektedir. Talepler doğrultusunda Komisyonumuz tarafından yapılan incelemede alt kısmının Halk Eğitim Merkezi ve üst kısmının Milli Eğitim Müdürlüğü olmasına uygun görülmüştür. İl Genel Meclisimizin takdirlerine sunuyorum” dedi.
Konu üzerine yapılan oylamada rapor hakkında olumlu görüş bildirildi. (Serkan Koçtürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here