“Proje tekliflerinizi 9 Mayıs’a kadar verebilirsiniz”

11
* Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 6. Etap Tebliği yayımlandı. Bu tebliğ kapsamında yatırımcılar proje tekliflerini 09 Mayıs 2011 tarihine kadar Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’ne sunacaklar.

HABER MERKEZİ
Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 6. Etap Tebliği’nin yayımlandığı belirtildi.
Kırklareli Tarım İl Müdürü Hasan Çebi, bu tebliğ kapsamında yatırımcıların proje tekliflerini 09 Mayıs 2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İl Müdürlüğü’ne verebileceklerini ifade ederek şunları kaydetti:
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 6.Etap Tebliği (2011/9) 11/03/2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğe göre başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılarımızın proje tekliflerini 09 Mayıs 2011 günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.
* 6. etapta yatırımcıların hazırlayabileceği proje konuları
Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
– Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
– Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
– Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
– Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,
– Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,
– Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
– Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenir.
* Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları
Kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar. Bireysel Basınçlı sulama sistemleri bu tebliğ kapsamında değildir. Bu projelere sadece Sulama Kooperatifleri ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri müracaat edebilirler. Proje limitleri 6. etapta bireysel başvurularda 150 bin TL ve grup başvurularında 600 bin TL olup yatırımların tamamlanma tarihi 31/7/2012’dir. Ekonomik yatırımların %50’si, alt yapı yatırımlarının %75’i hibe olarak, program kaynaklarından finanse edilecektir.  KKYDP 6. etap uygulamaları hakkında detaylı bilgi Destekleme Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.