Polis Koleji’ne Giriş Sınavı başvuruları 25 Mart’ta sona eriyor

18
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre
Polis Kolejine giriş sınavı aday tespiti yapılacağı bildirildi.

HABER MERKEZİ

Polis Kolejine Giriş Sınavı Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı aşamalı bir sınav olduğu ifade edilerek Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamalarının mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmakta olduğu belirtildi.
Polis Kolejlerine öğrenci alımı için mülakat sınavının 25-26-27 Temmuz 2011 tarihlerinde saat 08.00’da, beden eğitim sınavının 28 Temmuz 2011 tarihinde saat 08.00 ve yazılı sınavın ise 29 Temmuz 2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;
“Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.
Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 2011 yılı 8’inci sınıf SBS’ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran adaylar öğrenim gördükleri okullardan 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. 8’inci sınıf SBS; 04 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 10.00’da tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde yapılacaktır.”
Yurt dışından da katılım olduğu takdirde Polis Kolejine Giriş Sınavlarının yapılacağı ifade edilerek;
“Yurt dışında, Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşgabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleşecektir.
Yurt dışından Polis Kolejine Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yurtdışında Öğrenim Görenler başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre Yurtdışında öğrenim görenlerden, sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca yapılır.
Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili okul müdürlüğü ve adayın velisine aittir.
Polis Kolejlerine girecek öğrencilerin Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorunda oldukları vurgulanarak şu şartların arandığı belirtildi;
– Koleje alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
-Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
-Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
-Öğrenime ara vermemiş olmak,
-Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
-İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş -Sınavında aranır)
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
-İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.
Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öğrenim gördükleri okullardan 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacak. Öğrencinin polis koleji başvurusu öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocukları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu olanlar Polis Kolejine başvuru yapmak istiyorsa başvuru ekranında Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Şehit Çocuğu Olanlar,
Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrosunda Görevli iken Eceli ile Vefat Edenlerin Çocuğu Olanlar,
Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Görev (Vazife) Malulü Çocuğu Olanlar, kendine uygun olanı işaretleyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda halen çalışmakta olan ve emekli personel çocukları şıklarda işaretleme yapmayacak.
Polis Koleji Sınav Giriş Belgesi ile ilgili işlemler 2011 yılı MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecek ve adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 07 Temmuz 2011 tarihinden itibaren aday T.C kimlik numarasıyla http://www.poliskoleji.k12.tr, http://www.egm.gov.tr, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinden ilanen duyurulacak.
Adayların sınav sonuçlarını ve ilgili duyuruları, belirtilen adreslerden sürekli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubelerine gönderilecek olup, başarılı adaylar sınav sonucunu öğrendikten sonra en geç 22 Temmuz 2011 tarihine kadar nüfus hüviyet cüzdanı ile İl Emniyet Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar.
Sınav itirazlarıyla ilgili açıklamalar 2011 yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye Belirleme Sınavı (SBS) e-Başvuru Kılavuzunda belirtilen hükümlere göre yapılacak.
Polis Kolejine öğrenci alımının ikinci aşaması olan ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınav aşaması ile ilgili olarak; Polis Kolejine Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 25–29 Temmuz 2011 tarihleri arasında Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklar. Polis Kolejlerine öğrenci alımı için mülakat sınavının 25-26-27 Temmuz 2011 tarihlerinde saat 08.00’da, beden eğitim sınavının 28 Temmuz 2011 tarihinde saat 08.00 ve yazılı sınavın ise 29 Temmuz 2011 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. Polis Kolejine Giriş Sınavında başarılı olan aday öğrenciler puan ve tercih durumuna göre Polis Kolejlerine yerleştirilecek.
1. Mülakat Sınavında; Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir. Mülakat sınavında adaylar yanlarında şort getirecektir. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, beden eğitimi sınavına alınacak.
Beden Eğitimi Sınavında; Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, ek 3’te örneği yer alan belirlenen bir parkurda, sıçrama, öne ve geriye düz ve ters takla, sınav, mekik, sürat koşusu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulacak.
Adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan aldıkları takdirde başarılı sayılacaklar.
Polis Kolejine alınacak öğrencilerin beden eğitimi sınavı zamana karşı yapılacak.
Yazılı Sınavda;  Matematik, Fen, Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı dil sorularından oluşan test usulüyle aşağıda belirtilen ağırlıklarda yazılı sınav yapılacak.
Matematik’ten 30, Fen Grubu’ndan 25, Türkçe ve Dil Yeteneği 20, Sosyal Grup’tan 15 ve Yabancı Dil’den 10 soru olmak üzere 100 soru sorulacak.”
Polis Kolejine Giriş Yazılı Sınav sonuçları, en geç 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü Polis Koleji Müdürlüğü’nde ilan edileceği ve www.poliskoleji.k12.tr, www.egm.gov.tr internet adreslerinden adaylara ayrıca duyurulacağı ifade edildi.
Yazılı (test) sınavına girmeye hak kazanan bütün adaylara yapılacak yazılı sınav sonrasında en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılacak sıralama neticesinde intibak eğitimine katılacak adaylar sayıca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirleneceği ve bu adayların 31 Temmuz 2011 tarihinde İntibak Eğitimine gerekli malzemeler ile birlikte katılacakları ilanen tebliği edileceği belirtildi. (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.