Pınarhisar Kültür Merkezi’ne kavuşuyor

12
* Pınarhisar Akşam Sanat Okulu’nun restorasyonu ile gerçekleşecek olan KÜLTÜR MERKEZİ, Trakya Kalkınma Ajansı’nın vereceği ONAY ile start almayı bekliyor.  Başkan Cingöz; Kültür Merkezi Projesi’nin detaylarını açıkladı..
Şenol Goncagül
Özel Haber
 “Projenin yaklaşık maliyeti 1 Milyon TL. 750 Bin TL’lik kısmı, Trakya Kalkınma Ajansı’ndan bekleniyor. Belediye, Kültür Merkezi için ajansa harika bir proje sundu. Belediye Başkanı Mustafa Cingöz de, o projenin detaylarını Zortul Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Şenol Goncagül ile paylaştı.
* Kültür Mirası’na da sahip çıkılacak
1900’lü yıllarda, hastane ve verem savaş dispanseri olarak yapılan ve daha sonraları da akşam sanat okulu olarak bölgeye eğitim hizmeti veren bina, günümüzde kaderine terkedilmiş durumda! Yıkılmaya yüz tutmuş binanın kültür merkezine dönüştürülmesiyle birlikte, hem kentin kültür yoğunluğu güçlendirilecek, hem de kentin önemli bir kültürel hazinesi de korunmuş olunacak…
 İşte o projeden öne çıkanlar;
* Pınarhisar’a layık bir proje
Projenin Adı: PINARHİSAR KÜLTÜR MERKEZİNE KAVUŞUYOR
Projenin Öncelik Alanı: Sosyo-kültürel altyapının iyileştirilerek yaşam kalitesinin geliştirilmesi. Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi.
Projenin Amaçları Genel Amaçlar: TR21 bölgesinin sosyo-kültürel alt yapısını ve yaşam kalitesini iyileştirerek bölgeyi daha yaşanabilir kılmak. TR21 bölgesinin sahip olduğu turizm potansiyelini çevreyle uyumlu bir şekilde harekete geçirmek ve turizmin bölge ekonomisindeki payını ve ulusal düzeyde rekabet gücünü artırmak.
Projenin Amaçları Özel Amaçlar: Pınarhisar bölge ihtiyacını karşılayacak sosyo-kültürel canlanmaya neden olacak, özellikle de gençlerin kültür-sanat faaliyet ve aktivitelerine imkan sağlayacak, bölge halkının yaşam kalitesini iyileştirmeye ve ilçeyi daha yaşanabilir kılmaya yönelik bölgede ilk olma özelliği taşıyan çok amaçlı kültür merkezi, sergi salonu ve sanat galerisinin ilçenin ve tüm bölgenin hizmetine sunmak – Bölgenin tarihi, kültürel ve sosyal alanların fiziksel alt yapısının turizme yönelik geliştirilmesi amaçlı ilçedeki turizm potansiyelini harekete geçirebilecek nitelikte olan tarihi Pınarhisar Pratik Kız Sanat Okulu’nun restorasyonu projemiz dahilinde kültür merkezi ve yöresel sanatlar sergi salonu olarak dönüşümünü sağlayarak turizme kazandırmak. Atıl durumda olan, Pınarhisar’daki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli iki sivil mimari örneği yapıdan biri olan ve Osmanlı son dönem özelliklerini yansıtan Pınarhisar Pratik Kız Sanat Okulu’nun yok olmasını önlemek, kent yaşamı içerisinde kullanarak korumak ve bu sayede yerel kültür mirasını gelecek nesillere taşıyarak tanıtımını sağlamak. Pınarhisar ilçe merkezindeki bu binanın kullanıma açılmasıyla ilçe emniyeti açısından, güven ve huzuru bozucu özelliğinin ortadan kaldırılması ve bu sayede bu metruk yapının özellikle gençler ve zararlı madde bağımlıları tarafından kötü amaçlarla kullanımının önüne geçmek. Pınarhisar’da yaşayan halkın ve yerel yöneticilerin turizm potansiyelleri ve turizm hakkında duyarlılığını ve farkındalığını artırmak, turizm ve turist bilinci oluşturmak. Turizm Sektörü’nde ulusal ve uluslararası pazarda bölgenin rekabet gücünü artırmak ve aldığı pazar payının arttırılmasına katkıda bulunmak amaçlı mevcut turistik potansiyeli ekonomik girdiye dönüştürecek turizmin tanıtım ve promosyonunu sağlayarak ilçede bir turizm atağı başlatmak. Bölgedeki yerel kaynakları harekete geçirecek sürdürülebilir gelişmeye destek olacak ve girişimci ve yatırımcılar için bölgede cesaret ve cazibe oluşturacak Pınarhisar da bir iyi uygulama örneği gerçekleştirerek tüm bölge geneline yayılacak bir çarpan etkisini başlatmak.
Beklenen Sonuç(lar): 716 m2 tescilli koruma altında kapalı alanın restore edilerek turizme kazandırılması. 1930 m2 tescilli koruma altında açık çevre alanın sosyal alan olarak düzenlenmesi ve rehabilite edilmesi. Trakya Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler, raporunda önerilen projelerde Bölgesel Kültür Merkezleri önceliğinde işaret edilen Bölgenin sosyal yapısının gelişmesini hızlandıracak sinema, tiyatro, sergi vb. kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasına imkan sağlayacak bölgesel nitelikte kültür merkezi eylemine hizmet edecek sosyo- kültürel altyapı projemiz kapsamında; Pınarhisar da bölgenin ilk defa bir kültür merkezi açılarak halkın hizmetine sunulması. 3 adet yöresel el sanatları sergi salonları. 2 adet popüler sanat galerileri oluşturulması. Bölge halkının ve yerel idare ve yöneticilerin, girişimci ve yatırımcıların turizm konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanarak, bölgede turizme olan farkındalığın ve ilginin artırılması. Genç nüfus, tüm Pınarhisar halkı ve bölgedeki kültür sanat ve turizm amaçlı dernekler sanatsal ve kültürel faaliyet ve aktivitelere katılma, sunma, izleme ve ziyaret etme imkanı sağlanması. İlçeye sosyo- kültürel canlılık sağlanarak dış göçün önüne geçilmesine katkıda bulunulması. İlçe konaklama ve ziyaretçi sayılarının 2 yıl içerisinde minimum %10 artması. Pınarhisar ilçe merkezindeki bu metruk yapının kullanıma açılmasıyla ilçe emniyeti açısından, güven ve huzuru bozucu özelliğinin ortadan kaldırılması ve bu sayede bu özellikle gençler ve zararlı madde bağımlıları tarafından kötü amaçlarla kullanımının önüne geçilmesi. Bölgede yeterince tanınmayan ve yeterli ilgi ve bilgiye sahip olunmayan, Trakya Kalkınma Ajansının bölgede tanıtımının yapılması
Amaçlar: Pınarhisar muhteşem kültürel zenginlikleri nedeniyle meydana gelen turizm potansiyelini işlevsel bir hale getirerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedeflemektedir. Beşeri olanaklarının kullanarak ilçenin sosyo-kültürel ihtiyacını karşılayacak, canlanmaya neden olacak, turizm potansiyeli ile beslenen ilçenin daha yaşanabilir kılacak ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak çok amaçlı kültür merkezi ve sergi salonu projemizin gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Bu sayede hem turizm türlerinden olan tarih ve kültürel turizminin canlanmasına olanak tanınacak hem de ilçenin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılanmış olacaktır. Pınarhisar Pratik Kız Sanat Okulu, Osmanlı son dönemi mimarisi mirası niteliğini taşımaktadır. Bu atıl halde bulunan yapıya yeni işlevler kazandırılması ve korunması Pınarhisar ve Trakya kültür mirası adına büyük önem taşımaktadır. Projemizde bina yalnızca pasif bir sergi objesi olarak değil, yaşayan bir kent cazibe merkezi olacak şekilde değerlendirilerek kamusal işlevler yüklenmiştir. Yapı mekansal olarak Pınarhisar kültürel kimliğini yansıtır niteliktedir. Yapıya ait doku bütünlüğünün korunarak yaşatılmasını sağlamayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşımla yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal ve ekonomik anlamda canlandırılması da hedeflenmiştir. İlçe merkezinde ve ilçe meydanına bakan yapı, ulaşımı çok kolay olması ve büyük bir arazinin içinde yer alması sebebi ile ilçe merkezinde gizli bir alan özelliği göstermektedir. Bina gündüz ve gece kent huzur ve güvenliğini tehdit edici kimselerin işgali altındadır. İlçe emniyet birimlerinin sıkı kontrolünde olmasına rağmen bina ve arazi yapısı dolayısıyla nahoş olayların önünü maalesef geçilememektedir. Pınarhisar bölge genelinde hibe ve destek projelerine olan ilgi maalesef oldukça düşük seviyededir. Oysa gelişme potansiyeli nispeten daha zayıf olan bölgemiz daha çok desteklenmeye ve hibe ihtiyacı olan bir yerleşimdir. Bu amaçla gerçekleşecek olan bu büyük projemiz bölgede Trakyaka’nın faaliyetlerinin ve öneminin daha iyi kavranmasına ilgi ve alakayı artırmaya, cezbedici özellik kazandırmaya katkıda bulunacaktır. İlçe halkının ve yerel idarecilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla; yerel halkın içinde yaşadığı tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıması, özümsemesi ve bunlara sahip çıkması için çeşitli kampanyalar tertip edilecektir. Bu amaçla konu bizzat belediyemiz ve bağlı idarecilerimizce sahiplenilecek. Söz konusu kampanyaların amacı yerel kültür mirasına sahip çıkılması, halkın kentiyle ve tarihiyle gurur duyması, bu duygu ve doğru bilgi ile karşılaştığı turistleri gerektiğinde bilgilendirmesi ve yönlendirmesi, turizmin kent için önemini kavraması ve turiste değer vererek güler yüzlü, misafirperver davranması ve kaliteli hizmet sunması olacaktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here