Pınarhisar Kalesi, ilgi odağı

14
* Pınarhisar’da bulunan Pınarhisar Kalesi günümüze kadar gelebilmiş tarihi eserler arasında bulunuyor. İlçeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
HABER MERKEZİ
Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesi’nde bulunan kalenin bir kitabesi yoktur. Sadece yapının üslubundan Bizans döneminde yapıldığı ve karakol niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Sağlam bir şekilde günümüze gelmeyi başarmış.
Kale ve sur kalıntılarının kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte 5.yy Bizans’ına ait bir yapı topluluğu olduğu kabul gören görüştür. Bizans döneminde İmparator 2. Teodosius’un bu bölgedeki önemli şövalyelerinden biri olan Kozmos Dimitriyadis tarafından yaptırıldığı varsayılmaktadır. Virisis (Kaynak) adıyla anılan kale-sur topluluğunun yer aldığı tepenin hemen bitiminde (şimdiki Ali Özer Parkı) Pınarhisar’a adını veren önemli kaynak sularının yeryüzüne çıktığı pınarlar bulunmaktadır.
Bizans’ın ileri karakollarından biri vazifesi görmesi için yaptırılan bu kale-kent ve savunma surları ilk ciddi yerleşmenin de bulunduğu yüksekçe bir tepeden aşağıdaki ovaya doğru geniş bir alanı kaplamaktaydı. Şimdi iki tanesi hasar görerek günümüze ulaşabilmiş 3 kale-burç kalıntısını ayakta görürken, aşağıya ovaya doğru uzanan sur kalıntılarını ancak şimdiki yerleşimler arasında çok dikkatle takip ederek görebilmekteyiz. Bunların en gözle görüleni Belediye Ali Özer Parkı’nın hemen güneybatısında yer alan, yakın zamana kadar askeri alan içinde yer alan ve Kırklareli yolunun alt kısmındadır.
Kalenin olduğu tepenin yamaçlarında geçtiğimiz yüzyıllara kadar bağcılık yapıldığı bilinmektedir. Bu bölgede yapılan kazılarda sağlam durumda 1,5 metre boyunda toprak küpler bulunmuştur. Bu küplerden birisi kaymakamlık binası bahçesinde sergilenirken, bir diğeri ise Ankara’ya gönderilmiştir. Bu mevkide yapılacak yeni kazılar muhtemel yeni buluntuları gün ışığına çıkaracaktır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here