“Patlatma ruhsatı verilmeden patlatma yapıldı”

5
Meclis Üyesi Nail Özden, geçen ayki toplantıda verdiği yazılı önergede Vize İlçesi Pazarlı Köyü yakınlarındaki Taş Ocağı’nda patlatma ruhsatı verilmeden yapılan patlatma işlemleri ile ilgili olarak sorduğu sorulara halen cevap alamadığını belirtti.

* HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Mayıs Ayı toplantılarının 2. birleşimi dün saat 10.30’da Valilik Toplantı Salonu’nda yoklamanın yapılıp, geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.
Toplantının ilk gündem maddesinde yer alan Vize ilçemiz Pazarlı Köyü civarında İl Özel İdaresi tarafından patlatmalı çalışma ruhsatı verilen şirketin içme sularına verebileceği zararların incelenmesi konusundaki İl Genel Meclisi Üyesi Nail Özden’in verdiği yazılı soru önergesinin görüşülmesine geçildi.
Yazılı soru önergesi ile ilgili olarak söz alan Nail Özden, verdiği önergesinde sorduğu sorulara bu güne kadar net bir yanıt alamadığını belirterek, bu konuda bir takım tutarsızlıkların mevcut olduğunu dile getirdi. Söz konusu firmanın kendisine patlatmalı çalışma ruhsatı verilmeden evvel bu bölgede patlatma yaptığının Jandarma ve İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde belgelerle tespitli olduğunu belirterek, bu konunun en ince ayrıntısına kadar incelenmesi talebinde bulundu.
İl Genel Meclisi Başkanı Tuna Soykan’da, Nail Özden’in cevaplanması istemi ile Meclise sunduğu soruların İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne yazılı olarak kendisi tarafından sunulacağını belirtti.
Konunun sadece ilimizi değil tüm Trakya’yı ve gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini belirten Meclis Üyesi Aydın Karakoç, burada yapılan patlatmalı çalışmaların içme sularımıza zarar verip vermediğinin uzmanları tarafından yerinde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Firmanın çalışma yaptığı alanın tüm Trakya’nın yer altı sularının geçtiği çok hassas bir bölge olduğunu de belirten Karakoç, bu konunun gelecek nesilleri de ilgilendirmesi bakımından çok hassas olduğunu ifade etti. Konunun enine boyuna en ince ayrıntısına kadar incelenebilmesi amacıyla özel bir komisyon oluşturulması talebinde bulundu.
Başkan Soykan, konunun hassasiyet içermesi bakımından daha geniş kapsamlı araştırılması için oluşturulacak komisyonun, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden alınacak cevaplar doğrultusunda önümüzdeki oturumlarda tekrardan gündeme alınmasını Meclisin oylarına sundu. Yapılan oylama ile bu konunun gelecek cevapların değerlendirilmesinden sonra tekrardan geniş olarak gündeme alınması kabul edildi.
* İl Genel Meclisi Temmuz’da tatilde
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin dünkü birleşiminde; İl Özel İdaresi’nin hizmetlerinde kullanılmak üzere, talep olunduğu takdirde müteşebbislere devredilebilecek şekilde tarım ve hayvancılık konulurandı faaliyet gösterecek şirket kurulması hususunda İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu’nun hazırladığı rapor okundu. Okunan rapora Sanayi, Sağlık ve Spor alanlarında şirket kurulabilmesi gerektiği maddesinin eklenmesi gerektiği Meclis Üyeleri tarafından ifade edildi. Daha sonra okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin bir diğer maddesinde yer alan İl Genel Meclisi’nin 1 aylık tatil süresi Temmuz ayı olarak oybirliği ile belirlendi. 2009 Yılı İl Özel İdaresi’nin Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır ve Taşınmaz Mal Hesap Cetvelleri İl Genel Meclisi’ne sunuldu. Sunulan cetveller, incelenerek Cuma günü yapılacak olan birleşimde tekrardan gündeme getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. (s) 
 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here