“ÖZ’GÜRLÜK”

20


 
 
Özgürlükle ilgili bazı sorular ve sorunlar var aklımda…
Düşünürken sizleri de ortak etmek istiyorum.
Özgürlüğü iki ana başlık altında inceleyebilir miyiz?
Yani şöyle:
 Birincisi: eylemsel özgürlük…
Eylemsel özgürlük kişinin eylemlerine, davranışlarına bağlıdır. Kişi davranışlarını toplumun ahlak
kurallarının çizdiği sınırlar içerisinde ayarlar ve bireye yönelik
değil, topluma yönelik yaşar. Topluma yönelikten kastım kişinin toplum
kurallarını benimseyerek yaşaması ve "ben" cil olmamasıdır.
Çünkü; yaşadığımız toplumun kurallarını ihlal edip o şekilde bir özgürlük
yaşamaya kalkarsak başkalarının kişisel ve toplumsal özgürlüklerini
yok saymış oluruz. Bu da bizi kesinlikle haklı çıkarmaz.
Özgürlük, kurallara tabi olmadan yaşamak değildir. .
 
Ama bir sorun da şudur ki; ne kadar özgür olmalıyız? Sınırı nedir?
 
İkincisi ise; düşünsel özgürlük…
Düşünsel özgürlük; adından da anlaşılacağı üzere kişinin düşünce dünyasında oluşturduğu, daha
doğrusu kişiye Allah tarafından doğuştan verilmiş sınırları olmayan
bir dünyadır. Bu dünya içinde kişi istediği her şeyi düşünebilir. Dini
sorgulayabilir, olgular üzerinde tartışabilir ve kendi benliğinde her
şeyi irdeleyebilir. Buna kimse müdahale edemez.
Toplumsal baskılar dahi kişinin istediğini düşünmesine engel teşkil etmez.
Fakat düşündüklerini hayata geçirmeye kalktığı zaman sorunlar burada
başlar. Türkiye’de her ne kadar düşünce özgürlüğü var dense de bu
özgürlüğün bile aslında "özgür" olmadığını herkes bilir…
 
Sanırım özgürlüğü bu şekilde iki başlık altında toplarsak ancak
inceleyebiliriz. Tek başlık altında olduğunda çok büyük bir mesele
gibi görünebilir. Nitekim de anlaşılmadığı zaman büyük mesele haline
gelebiliyor.
 
Peki ya biz Türkiye’de ne kadar özgürüz. Bunun cevabını da İsmet
Özel’in şu sözlerinden çıkarabiliriz sanırım…
 
Bu topraklarda serbest olmak Avrupa’da özgür olmaya benzemez. Orada
özgürlük sınıfsal bir üstünlüğe bağlıdır. Türkiye’de ise sınıf ahlaka
tabidir. Avam ve havastan oluşur ama bunlar özgürlük ile ilgili
değildir. Bu medeniyette insanlar her durumda serbesttir, tabi
gerçekten bu medeniyete ait ise… Serbesttir. Ser’i best’tir. Başı
bağlıdır. Başı Allah’ın kuralları ile bağlıdır. Bu yüzden ona her şey
serbesttir. Çünkü onun kuralları zaten bellidir. O serbesttir ve her
şey o’na serbesttir.
 
 
 
ESRA KILIÇ
esrakilickirklareli@gmail.com

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here