Özdoğan; “Öğretmenlerin İsteği Dışında Rotasyona Tabi Tutulması Kabul Edilemez”

19
*Milli Eğitim Bakanlığının, atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağını yayınlamasıyla birlikte, öğretmenlere getirilecek olan rotasyon uygulamasını, Kırklareli Eğitim-Sen Şubesi, 28 Ekim Salı Günü saat 13.30’da Öğretmen evi önünde basın açıklaması düzenleyerek protesto etti. Basın açıklamasını, Kırklareli Eğitim-Sen Şubesi Örgütlenme ve Yüksek Öğretim Sekreteri, N. Şafak Özdoğan yaptı.
Özdoğan, açıklamasında; “Eğitim sisteminde bugüne kadar sorunları çözmek iddiası ile çok sayıda düzenleme yapılmış, ancak yaşanan sorunlar çözülmek bir yana, mevcut sorunlara yenileri eklenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar hayata geçirdiği eğitim politikalarındaki başarısızlığını sorgulamak yerine ülkenin dört bir yanında fedakârca çalışan öğretmenleri hedef alan adımlar atmayı sürdürmekte, sadece öğretmenlerin değil, bütün eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarım zorlaştıran adımlar atmaktadır.
MEB, eğitime yönelik politika ve uygulamalardaki başarısızlığını sorgulamak yerine, öğretmene rotasyon girişimleri ile bir kez daha öğretmenleri hedef almıştır. MEB’de şube müdürlüklerinden başlayarak okul müdürler ve müdür yardımcılarına kadar bütün eğitim yöneticilerine performansa dayalı çalışmaya bağlı olarak rotasyona uygulaması başlamıştır.
Eğitim yöneticilerinin ardından rotasyon sırasının öğretmenlere geldiği yönündeki tartışmalar birkaç yıldır sürmektedir. Öğretmenler açısından tarihin en büyük sürgünü anlamına gelen ve on binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren, "öğretmenlere rotasyon" uygulaması için ilk adım atılmış, okullarda yeni ve kitlesel bir tasfiye için düğmeye basılmıştır.
Torba yasada yapılan değişikliğin ardından yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağında öğretmene rotasyonun nasıl hayata geçirilmek istendiğinin ilk işaretleri verilmiştir. Taslağın 35. Maddesine göre, aynı işyerinde 8 yıl görev yapan öğretmenlerin isteğe bağlı ya da istekleri dışında il içinde başka okullarda görevlendirilmesi planlanmaktadır. Taslağın 42. Maddesinde ise "İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir" denilmekte, böylece il dışı zorunlu rotasyonun da önü açılmaktadır.
Yönetmelik taslağı rotasyon dışında başka sorunlar da getirmiştir. Eşleri farklı işkollarında ya da özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin eş durumu atamaları zorlaştırılmış, eş durumu atamalarında "eşlerin ihtiyaç olan yerde birleştirilmesi" kurala bağlanmıştır. Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen atamalarında sınav şartının kaldırılması, öğrenim özrü özür grubundan çıkarılırken, lisansüstü eğitim yapanlara ek puan verilmesi gibi çelişkili adımlar, MEB’in öğretmenleri hedef tahtasına koyduğunun kanıtıdır.
Yönetmelik taslağında belirtilen diğer sorunlarla birlikte öğretmenlerin tercihlerine göre atama yapılmaması durumunda isteği dışında rotasyona zorlanmasının açıkça sürgün anlamına geleceği açıktır.
Eğitim Sen olarak, eğitimin bütün sorunlarında olduğu gibi, eğitim emekçilerine yönelik rotasyon dayatması konusunda da eğitim emekçilerin hak ve çıkarları doğrultusunda taraf olduğumuzun ve bu işin peşini bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bakanlığa önerimiz, öğretmenleri istekleri dışında il içi ya da il dışı rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve teşvik esasına dayalı çözümler geliştirmesidir.” Dedi  (Selçuk Vurucu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here