Örnek No: 25* T.C. KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ

28
2008/4787 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından  fazla olmasının ve bundan başka paraya  çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan   sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,  mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin  alıcıya ait  olacağı  ve  satış   şartnamesinin  icra  dosyasından  görülebilecsg^sideriNverildiği   takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukapro^azıl^|^ya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/02/2014
; l.İhale Tarihi                   : 26/03/2014 günü, saat 10:20 – 10:25 arası.      /^
2.İhale Tarihi                   : 11/04/2014 günü, saat 10:20 – 10:25 arası.
İhale Yeri                         : İSTANBUL YOLU ÜZERİ ŞAHİNLER ALPET PETROL – KIRKLARELİ
No
Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV
M
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
25.000,00
1
%1
39 DN 574 Plakalı, 1999 Model, MF-285 S 4WD Tipli, LF9B210T4860D2480477 Motor No’lu, 41TU285047785 Şasi No’lu , TRAKTÖR HAŞAT – DURUMDA LASTİKLER PATLAK – KAPARTO ÇÜRÜK
(IIK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sisteminde ver alan bu dokümana http://vatandas.uvap.gov.tr adresinden    Ky53v98   –   UzHgMO   –   R+7GÜU  –  ZXhqDg= kodu ile erişebilirsin*;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here