“Orman Köylüsü milli gelirden en düşük payı almaktadır”

10
* Kırklareli Çevre ve Orman Müdürlüğü7Nden yapılan açıklamada, Orman Köylüsü milli gelirden en düşük payı almakta ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği belirtiler, ORKÖY Ferdi Projeleri’ne karşı çok yoğun bir talep olduğu belirtildi.


HABER MERKEZİ
Kırklareli Çevre ve Orman Müdürlüğü7Nden yapılan açıklamada, Orman Köylüsü milli gelirden en düşük payı almakta ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiği belirtiler, ORKÖY Ferdi Projeleri’ne karşı çok yoğun bir talep olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
“İlimizde 40 orman içi köy ve 81 orman bitişiği olmak üzere toplam 121 orman köyü bulunmaktadır. Bu köylerde 57 bin 583 orman köylüsü yaşamaktadır. İlimizin genel alanının %40’ı ormanlarla kaplıdır. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de Orman Köylüsü milli gelirden en düşük payı almakta ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmektedir.
İlimiz orman köylerinde ORKÖY Ferdi Projeleri’ne karşı çok yoğun bir talep olmaktadır. Ferdi Kredi Projeleri’nin ilimizdeki başarı oranı ve sürdürülebilirlik oranı çok üst seviyededir. 2009 yılındaki ferdi kredi uygulamalarında mevcut ahırların küçük tadilatlarla projeye uygun hale getirilmesi kuralı uygulanmıştır. Toplam 5 köyde 38 hanede süt sığırcılığı projesi uygulanmıştır.
Ayrıca 2009 yılı çalışma programında İlimizde 15 köyde 270 hanede güneş enerjisi projesi uygulanmış olup bu proje ile orman köylerinde hane başına 6 ster, toplam olarak da 1620 ster odun tasarrufu sağlanmıştır.
Güneş enerjisinin alternatifi olan ısınma araçları sürekli harcama yapılmasını gerektirirken güneş enerjisinde ısıtma gideri olmamaktadır. Ayrıca orman köylüsünün ormanlara olan baskısını azaltarak odun tüketimini azaltmaktadır. Hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Orman köylüsünün yaşam standardının yükseltilmesi, daha sağlıklı yaşam ortamına kavuşmasını sağlamak, su ısıtmak için odun kullanımını azaltmak başlıca amaçlarımızdandır.
ORKÖY tarafından uygulanan Hayvancılık Projeleri’nde yıllık %3 faiz uygulanmaktadır. Hayvancılık Projeleri’nde kredinin geri ödeme süresi 7 yıl olup bunun ilk 2 yılı ödemesiz dönemdir.  Güneş enerjisi ile su ısıtma projelerinde ise geri ödeme süresi 4 yılı olup bunun ilk yılı ödemesiz dönemdir.
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2010 yılında da ORKÖY Ferdi Kredi hizmetlerine bütçe imkânları doğrultusunda devam edecektir. İlimizde ağaçlandırma projelerinin uygulandığı, ormancılık sorunlarının olduğu köylerde ve yine İlimizde 2009 yılı içerinde uygulanan “Yıldız Dağları Biyosfer Rezervi” Projesi’nin içerisinde kalan köylerde hem ekonomik hem de sosyal amaçlı ferdi kredi uygulamalarına devam edilecektir. Bu amaçla belirlenecek köylerde Süt Sığırcılığı, Süt Koyunculuğu, Ekoturizm ve Güneş Enerjisi ile Su Isıtma projelerine ağırlık verilecektir.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here