Orcan; “Büyük ölçekli Hayvan Tesisleri bir felaket”

33
Kırklareli İl Genel Meclisi 3.birleşim için 3Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Kırklareli İl Özel idaresi Genel Meclis salonunda Behçet Şen Başkanlığında toplandı. 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi 3.birleşim için 3Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Kırklareli İl Özel idaresi Genel Meclis salonunda Behçet Şen Başkanlığında toplandı. 
Gündemde ilk madde olarak Eğitim Bölgesi Danışma İl Kuruluna İl Genel Meclis üyeleri arasından bir temsilci seçilmesi yer aldı. Temsilci olarak önerilen isim üyelerden Aydın Karakoç oldu ve oy birliği ile kabul edildi. 
İkinci olarak gündemde yer alan Madde ise İl Özel idaresinin 02.10.2013 gün ve 8547 sayılı, Vize Kıyıköy Beldesi’nde bulunan eski PTT binasının çevre düzenlemesi uygulama projesinin 2013 yılı ek yatırım programına ilave edilmesi oldu. Konuya İlişkin olarak Meclis Üyeleri’nden Nail Özden şunları kaydetti: “Güzel şeylerin yapılmasına tabii ki karşı değiliz. Ancak konuya ilşkin olarak bütçemizden bir şey azalıp azalmayacağını merak ediyorum. Bu yüzden Strateji Müdürümüzden konuya ilişkin olarak görüş aktarmasını talep ediyorum” dedi. Söz alan Strateji Müdüresi Suna Dalcalı şunları kaydetti: “Belirli bir gider olacak bütçeden ortalama bir rakam söylemem doğru olmaz ancak 130-140 bin TL’lik bir tutar söz konusu olacaktır” dedi. Görüş alındıktan sonra karar oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin üçüncü maddesinde ise İl Özel İdaresinin 27.09.2013 tarih ve 8383 sayılı, Lüleburgaz İlçesi Eskibedir Köyü’nde yanyana bulunan 1757 no’lu parsel ile 441 no’lu parselin onaylı imar planlarında, parsellerin arasından geçen 10metre genişliğinde imar yolu düzenlemesi nedeni ile, taşınmazların Maliklerinin talebi doğrultusunda (yolun her iki parselin batısından geçeceği şekilde) yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Paftalarının onaylanması teklifi Alt Yapı komisyonuna havale edildi. 
Gündemde en çok göze çarpan ve tartışma yaratan maddesi ise dördüncü madde oldu. İl Genel Meclisi’nin 04/09/2013 tarih ve 214 sayılı kararına istinaden, İlimiz Lüleburgaz İlçesi Celaliye Köyü ve Pınarhisar İlçesi Osmancık Köyü sınırlarındaki taşınmazlar üzerine İz Hayvancılık Tar. Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından kurulan büyükbaş hayvancılık tesisinin ilave tesislerinin yapılması amacıyla hazırlanan imar planlan hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Raporu Komisyon Başkanı Sadettin Kızmaz okuduktan sonra Meclis üyelerinden Nedim Orcan söz alarak şunları kaydetti: “Komisyonumuza hazırladıkları rapordan dolayı teşekkür ediyorum. Görevlerini yapmışlar çalışmışlar bütün belgeleri toplamışlar dosyada herhangi bir sorun yok. Benim dikkatinizi çekmek istediğim konu Çevre Etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu üzerinde. Değerli Arkadaşlar bugüne kadar çiftliklerden gelen taleplerdi. 500 baş hayvana kadar ÇED raporu gerekli değildir ve gerekmiyordu. Bizde 500 baş hayvana kadar ÇED raporu aramadık ve raporları olumlu verdik 1/1000, 1/5000 planların uygulamasına onay verdik ve uygulandı. Şimdi bu talep 1480 baş hayvan için. Bugüne kadar arkadaşlar sizlerde şahitsiniz hayvan çiftlikleri ile ilgili olarak birçok şikayetler geldi. Bununla ilgili olarak komisyonlarımız inceleme yaptı Tarım komisyonu gitti şikayetleri inceledi Çevre Müdürlüğüne gidildi cezalar kesildi ama hayvan çiftliklerinin atık maddelerinin havuzlandırılması yada tarıma elverişli hale getirilmesi yerine çiftliklerin atıklarının dere yataklarına rast gele tarlalalra atıldığı söylendi, günlerce tartışıldı, cezalar yazıldı ama önüne geçilemedi. Şimdi bu konu komisyona havale edlidiğinde bende bir araştırma yaptım. Yönetmelikte yeni genelge yayınlanmış 500 hayvandan 10bin hayvana kadar ÇED ile ilgili olarak geliştirme ve araştırma Maddesi konulmuş. Bununla ilgili Araştırma ve Geliştirme maddesi içerisinde diyor ki”500’den 10 bin hayvana kadar çoğaltıldığı zaman ÇED İnceleme ve Geliştirme yapılmasını yetkisini Valiliklere vermiş genelge ile Bakanımız tarafından. Valiliklere verilmiş ve bunla ilgili olarak Orman ve Çevre Müdürlüğü ilgileniyor. Burada da ÇED gerekli değildir verilmiş. Yasal hiçbir sorun yok. Bununla ilgili bir endişemi sizlere aktarmak istiyorum. ÇED gerekli değildir raporu verildi tamam peki 1500 hayvanlık bir araziyi düşünemiyorum. Bunun atıkları, koruması nereye gidecek. Burada ilerde yine bu Meclis bunun çok sıkıntılarını yaşayacak. Yine şikayetler bize gelecek bu atıklar nereye gidecek ne olacak diye. Geçmişte Meclisimizden geçen Lüleburgaz’da Ovacık köyünde bir BİO enerji santrali kurulması talebi geldi. Meclisimiz bundan çok mutlu oldu iftiharla bunu verdi ve çalışmalara başladı. İşte hafriyatlar kazılıyor ve işlem devam ediliyor. 18 hayvan çiftliği ile anlaşma yapıldı Ovacık, Müsellim, Kayabeyli, Alacaoğlu vs.bulunan Hayvan Çiftliği atıklarının bu BİO Enerji santralinde alacak ve orada yakacak gaza dönüştürcek ve Elektrik üretecek. Belkide buradaki arazide şikayetleri azaltacak. Ama böyle yerlerdeolmadığı yerlerde  1500 hayvanın barındığı Çiftliklerin vereceği zararı tahmin bile edemiyorum. Bende çiftçiyim ve bizim bölgemizde bulunan hayvan çiftliklerinin atıklarının 1,5-2 Km uzaklıkta ki tarla boylarına döküldüğünü çok iyi biliyorum. Bir çok köy bu konu hakkında çok kez şikayet etti gidip baktık. Neler olduğunu da gördük. Ben bu ÇED raporları verilirken bu tip çiftliklere bundan sonra ben bununla ilgili Müdürlüklerimizin bunlara dikkat etmesini istiyorum. ÇED gerekli değildir raporunu veriyorsunuz güzelde 1500 hayvanın vereceği zararı, tahribatı kim hesaplıyor kim hesaplamıyor onu merak ediyorum. Dolayısıyla bundan sonra bu tür talepler ile gelirken ÇED gerekli değildir raporu veriliyorsa bundan sonra lütfen bunlara gidilsin bakılsın tahribatları hesaplansın ondan sonra bu raporlar verilsin diye buradan uyarmak istiyorum. Burada çok büyük bir endişe var. Ben kesinlikle bu rapora karşı değilim ama ÇED gerekli değildir raporunun verilmesinin ardında byük bir tehlike olduğunu görüyorum” dedi.
Konuya ilişkin olarak Meclis üyelerinden Hüseyin Taşkın’da konuya ilişkin olarak düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Nedim bey arkadaşımızın görüşlerine katılmamak mümkün değil. Eğer 1480 başlı hayvan ve üzerine ÇED Raporu istenmiyorsa bu bölgemiz adına çok düşündürücü bir durum ve önümüzdeki süreçte sorun olacağını düşünüyorum” dedi. 
Konu üzerine konuşan bir diğer isim ise Meclis Başkanı Behçet Şen oldu ve konuşmasında Şen şunları kaydetti: “Bundan önceki zamanlarda bu konuları tartıştığımızda büyüklük ölçüsü konusunda şunları belirtmiştim. Bunlar olmamalı diye. Kıklareli’de son üç yıl içerisinde Hayvansal işletmelerde baktığımızda %42 İnek sayısının çiftliklerde toplandığını görüyoruz. Amerika’nın Avrupa’nın ölçüsü dahil bu kadar değil. Daha öncede belirtmiştim Amerika’daki sürü ortalamasının büyüklüğü 73 baş. Avrupa Birliği üyelerinde 37 baş. Bu konuda en önemli şeylerden bir tanesi de Koruma Bantları konusuna dikkat edilmeli. Sadece hayvansal atıkların çevreye verdiği zararların düşünülmemeli bu tür çiftliklerde oluşabilecek hastalıklarla ilgili ve bu hastalıklarla ilgili olarakta Bölgesel konusuyla ilgili olarakta ÇED raporunda değerlendirmeye alınması gereken unsurlar arasında görüyorum ve tespitlerinize katılıyorum” dedi.
Üyelerden Selahattin Birkaya ise şunları kaydetti: “Kendi bünyemizde ve Valiliğin katılımı ile ÇED’le ilgili bir komisyonun kurulmasından yanayım “dedi. Konuşmalar ardından rapor oy birliği ile kabul edildi. (Serkan Koçtürk)               

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here