Okul Kantinleri denetleniyor

12
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 2012 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte Okul Kantinleri’nin de denetlenmeye başlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
HABER MERKEZİ
“İl Müdürlüğümüzce uygulamaya konulan denetimler ile Okul Kantinlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunlukları sağlanarak olumsuzlukların önlenmesi amaçlanmaktadır.  İlimizde faaliyet gösteren okul kantinlerinin denetimleri İl Müdürlüğümüz gıda denetçileri tarafından yılda en az iki defa denetlenmekte olup, denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine asgari teknik ve hijyenik koşullarını düzeltmeleri için belirli süreler verilmiştir. 2012 yılı itibari ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun verdiği yetkiye dayanarak İlimizde 119 okul kantini denetimi yapılmış ve eksik tespiti yapılan kantinlere süreler verilmiştir. Resmi kontrollerde tespit edilen eksiklikleri gidermeyenlere gerekli yasal işlem uygulanmaktadır. Ayrıca işletmeler, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu   “Gıda İşletmelerinin  Kayıt ve Onay  İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereği   Kayıt Numarası almaları konusunda  bilgilendirilmektedir.  
Resmi kontrollerde bir okul kantininde işyeri koşullarında dikkat edilen hususlarda şunlara dikkat edilmektedir;  
Genel Hijyen ve Özel Hijyen Gereklilikleri;
1- İşletme iyi durumda olmalı bakım ve onarımı düzenli olarak yapılmalı.
2-  Çalışma alanı ve havalandırma, hijyen uygulamalarına izin verecek şekilde yeterli olmalı.
3- Lavabolarda, sıcak ve soğuk akan su, el temizleme ve hijyenik kurulama ekipmanları bulunmalı.
4- Gerekli durumlarda, gıda yıkama bölümleri el yıkama bölümlerinden ayrı olmalı.
5- Yeterli doğal ve/veya yapay aydınlatma sağlanmalı.
6- Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri gıdanın bulunduğu alanlarda depolanmamalı.
7- Zemin ve duvar yüzeyleri; sağlam, kolay temizlenebilir ve gerekli durumlarda dezenfekte edilebilir, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve toksik olmayan maddelerden üretilmiş olmalı. Duvarlar, işlemlere uygun bir yüksekliğe kadar pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalı.
8- Tavanlar veya çatının iç yüzeyi kir birikimini, yoğunlaşmayı ve küf gelişimini engelleyecek biçimde olmalı.
9- Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini önleyecek şekilde olmalı. Haşere ve kemirgenlerin girişini engelleyecek rahatça çıkarılabilen ekipman takılmalı.
10- Kapılar temizlenebilir, dezenfeksiyona uygun, pürüzsüz ve emici olmayan malzemeden üretilmiş olmalı.
11- Gıda ile temas eden tüm yüzeyler sağlam, kolay temizlenebilir dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, yıkanabilir ve korozyona dayanıklı olmalı.
12- Gerekli durumlarda, çalışma alet ve ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu için yeterli bölüm ve uygun donanım bulunmalı. 
13- Gıdanın yıkanması için yeterli donanım sağlanmalı.
14- Kişisel temizlik kurallarına uyulmalı ve gerekli durumlarda uygun temiz koruyucu kıyafet giyilmeli.
15- Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki personelin, gıda ile temas etmesine veya gıdaların işlendiği alanlara girmesine izin verilmemeli.
Genel ve özel hijyen gerekliklerine bakıldıktan sonra kantinlerde satışa sunulan ürünlerin kontrolü yapılmakta, ürünlerde her şeyden önce etiket bilgileri olan Bakanlığımızdan kayıtlı ve onaylı olan ürünlerin satışına müsaade edilmekte nerede üretildiği belli olmayan ürünlerin satışına izin verilmemektedir. Daha sonra ürünlerin son tüketim tarihlerine bakılmakta, buzdolabı koşullarında muhafaza edilmesi gereken ürünlerin buzdolabında saklanıp saklanmadığı, hazırlama sırasında kullanılan malzeme, el temizliği, kullanılan ekipman temizline dikkat edilmektedir.
Kantinlerde sergileme ambalajlama hangi amaçla olursa olsun gazete kağıdı kullanımına müsaade edilmemektedir. Ayrıca bozulmuş, kokuşmuş ürünlerin kontrolü yapıldığı gibi üniversite kantinlerinde kızartma yağlarının da kontrolü yapılmaktadır.” (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.