Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Bayram’a takdir belgesi

32
Çuvaşlar üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Kırklareli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Bayram’a bakanlık adına takdir belgesi verildi.
HABER MERKEZİ
Çuvaşlar üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Kırklareli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Bayram’a bakanlık adına takdir belgesi verildi. 29 Ağustos 2013 tarihinde "Rusya Federasyonu"nun "Çuvaş Özerk Cumhuriyeti"nin başkenti Çeboksarı (Çuv. Şupaşkar)’da Çuvaşistan Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı, Çuvaşistan Kültür Bakanlığı ve Çuvaş Devlet İnsani Bilimler Enstitüsü, Çuvaş Milli Kütüphanesi toplantı salonunda ortak bir program düzenlendi.
Öğretim üyesi Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanının Türkçe tercümesi (Türksoy Yayınları), Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanı (Çuvaş Kalevalası Üzerine Bir İnceleme), Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları-Alplar (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları) ve Çuvaş Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlük (Tablet Yayınları) adlı eserlerinin tanıtıldığı programa çok sayıda devlet adamı, bilim adamı, sanatçı, şair ve yazar ile birlikte hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi katılım gösterdi. Çuvaş Devletini temsilen Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı yardımcısı Sergey Kudryaşov davetliler arasında yerini aldı. Program öncelikle Milli Eğitim ve Gençlik Bakanı yardımcısı Sergey Kudryaşov’un konuşması ve Çuvaşlar üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı Doç. Dr. Bülent Bayram’a bakanlık adına takdir belgesinin sunulmasıyla başladı. Doç. Dr. Bülent Bayram ve ardından söz alan çok sayıda katılımcı, Türkiye’de Türk boyları üzerine çalışmalar yapan Türksoy ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurumlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi, resmi anlaşmalarla ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması, Türkiye’de Çuvaşlarla ilgili çalışma yapan bilim adamlarının Çuvaşistan’da hak etikleri şekilde tanıtılması ve zaman zaman davet edilerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunulması konularında fikir beyan edildi. Ulıp Destanının Türkiye’de yayımlanması ve bunun üzerine yapılan çalışmaların Çuvaşların tanıtımına yaptığı katkılar, konuşmacıların üzerinde durduğu diğer noktalar oldu. Program Doç. Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi. Serkan Koçtürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here