Ödenekler yetmeyince, gayrimenkullerin satılmasına karar verildi

9
*Uzun zamandır tartışma konusu olan İl Özel İdaresi gayrimenkul
envanterinde yer alan İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binası,
Kavaklı Kasabasında bulunan Fabrika Binası ve arsası, Pınarhisar
İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binası’nın satış kararı
meclis tarafından alınan alt limit kararları ile verildi.

HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Genel Meclisi Ocak ayı 4. Birleşim 6 Ocak 2011 Perşembe günü Meclis Başkanı M. Tuna Soykan Başkanlığında yapıldı. Saat 10.30’da Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda yapılan birleşimde ilk olarak bir önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın, gündem dışı söz alarak Babaeski İlçesinde bulunan İl Özel İdaresine ait ve atıl durumda olan binanın basit onarım sistemi ile Babaeski Belediyesi’ne verilerek kullanıma kazandırılması ile ilgili bir gündem maddesi önerisinde bulundu. Binanın eski ve atıl durumda olduğunu belirten Üye Taşkın, basit onarım sistemi ile belediyeye verilmesinin iyi olacağını kaydetti.
Başkan Soykan bu konuyu gündeme alınması içi oylamaya sundu ve konunun gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 3. maddesi olan İl Genel Meclisi’nin 07/12/2010 tarih ve 167 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İdari Hizmet Binası, Kofçaz Yolu üzerindeki arazi, Kavaklı Kasabasında bulunan Fabrika Binası ve arsası, Pınarhisar İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binası, Lüleburgaz İlçesinde bulunan Kargir Ev, İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binası ile İl Özel İdaresi’ne ait gayrimenkullere ilişkin oluşturulan taşınmaz mallar envanterinde yer alan diğer taşınmazlar arasından satışa uygun olanlar hakkında "Plan ye Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
Başkan Soykan raporda satılması uygun görülen İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binası ve Kavaklı Kasabasında bulunan Fabrika Binası ve arsası ile sonradan satılması düşünülerek rapora eklenen Pınarhisar İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binasının satışı için alt limit konulması gerektiğini, yaptıkları araştırmalar neticesinde bu limiti koymakta hiçbir sakınca bulunmadığını ifade etti.
Konu ile ilgili kendisine söz verilen Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Osman Yeter Somer, satılması istenen yerler için kıymet takdir Komisyonu oluşturulması gerektiğini sonra bu komisyonun satılacak yerler için verdiği değerlerden satışın yapılması gerektiğini belirterek, reel fiyatlandırma yapılarak satışların gerçekleştirilebileceğini söyledi.
Başkan Soykan, reel değerin kendi hayallerindeki değer olmaz ise satışın yapılmaması gerektiğini, satılması istenen yerlerin bu şekilde satıldığı zaman hiçbir işe yaramayacağını söyleyerek bu konu ile ilgili ticaret yapan meclis üyelerinin söz alıp fikir ve öneri sunmalarını beklediğini söyledi.
Söz alan AK Partili İl Genel Meclis Üyesi İsmail Dağcı Pınarhisar İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binasının 200 Bin TL’den satılabileceğini, İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binası hakkında bilgi sahibi olmadığını, ama bunda araştırılarak fiyat belirlemesi yapılabileceğini belirtti.
Başkan Soykan, Pınarhisar İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binası’nın 200 Bin TL üzerinden, İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binası’nın 2 Milyon TL üzerinden satışının yapılması gerektiğini, eğer bu fiyatlardan alt limit konulmadan ucu açık bir şekilde bu yerlerin kabul edildiğinde istenilen fiyatların altında satılmasıyla hiçbir fayda sağlamayacağını söyledi.
Söz alan CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hasan Dağ, Kavaklı Kasabasında bulunan Fabrika Binası ve arsası için verilen fiyatın 700 Bin TL olduğunu, ancak arsanın içindeki binanın şimdi yapılmaya kalkınsa 2 Milyon TL tutacağını, Kavaklı ev İstanbul’daki yerler için iyi bir alt limit konulması gerektiğini söyledi.
Söz alan AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Yurdaer Ulus, satılması istenen yerlerin değerini arttırmak için rekabet ortamı oluşturulması gerektiğini, bu rekabet ortamındaki verilen fiyatın yüksek tutulması ile bu satışlardan kar elde edilebileceğini, limit verirken o limitin %100 arttırılması şeklinde bir limit verilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Soykan bu satışı kendi malını satmak isteyen biri gibi düşünerek satılması gerektiğini belirterek; “Kendi malını satmak için vekalet veren biri vekaleti verirken malının yüksek fiyattan satılmasını ister, bizde bu satışları böyle düşünmeliyiz. Meclisin görevi; “biz bu yerin bu tutarda satışının yapılmasını uydun buluyoruz.” demesidir.” şeklide konuştu.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hasan Dağ; “emlakçılar devlet satarken düşük, alırken yüksek fiyat veriyorlar.” Şeklinde konuşarak böyle bir ters orantının var olduğu konusuna dikkat çekti.
MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya “Bağlayıcı bir karar alamazsak boşuna karar almış olacağız” şeklinde konuşarak konu ile ilgili düşüncesini dile getirdi.
Başkan Soykan Pınarhisar İlçesinde bulunan 2 (iki) Katlı İşyeri ve Lojman Binasının satışındaki alt limitin 200 Bin TL olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Oylama sonrası CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Çetin Şinikoğlu 200 Bin TL’lik miktarı az bulduğunu belirtti. Daha sonra başkan Soykan oturuma 3 dakikalık ara verdi.
Aranın ardından Başkan Soykan İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binası’nın 3 Milyon TL üzerinden satışını oylamaya sundu. 3 çekimser 1red oyuna karşılık oybirliği ile satış bu haliyle kabul edildi.
Son olarak Kavaklı Kasabasında bulunan Fabrika Binası ve arsası 1 Milyon 200 Bin Tl üzerinden satışa sunuldu. 4 çekimsere karşılık oy çokluğu ile bu şekilde satış kabul edildi. Onay alan bu kararlar ve İstanbul İlinde bulunan Öğrenci Yurdu Binasının satışı gerçekleştiği zaman 2011 yılının Temmuz ayında binanın teslim edileceği konulara komisyon raporuna eklendi ve rapor bu haliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. maddesi olan İl Genel Meclisi’nin 10/12/2010 tarih ve 178 sayılı kararına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan, İşletmeler Üstü Eğitim Merkezi Tesisi (METEM) Binasının, Türkiye Esnaf Odaları Konfederasyonuna tahsis edilmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporu görüşüldü. Okunan raporda METEM binasının 15 yıllığına Bedelsiz olarak Türkiye Esnaf Odaları Konfederasyonuna tahsis edilmesi hususu ugun görüldü.
CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Taşkın, komisyon raporuna olumlu oy vereceklerini belirtti ve rapor oy birliği ile kabul edidi.
Gündemin 5. maddesi olan İl Özel İdaresi’nin 05/01/2011 tarih ve 72 sayılı, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince dolu kadro değişikliği yapılması teklifinin görüşüldü. Kırklareli il özel idaresi İnasan kaynakları ve Eğitim müdürlüğü tarafından verilen teklife göre 3. derece kadrolardan 2. derece kadrolara geçiş yapılması gerektiğinden dolu olan kadrolar için yeni kadro açılası gerektiği belirtildi.
Teklif oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesi olan İl Genel Meclisi’nin 25/11/2010 tarih ve 156 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesi Taşağıl Köyü Babaeski yolu mevkiinde, 1998 parsel numaralı 139174,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 45000.00 m2’lik kısmında Fersah Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından "Süt ve Besi Hayvancılığı Tesisi" kurulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının incelenmesi hususunda "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Okunan raporda sanayi alanı olarak geçen alanın bir kısmında hayvancılık için yapılmak istenen imar tadilatının uygun görüldüğü belirtildi.
Konu ile ilgili kendisine söz verilen Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Osman Yeter Somer, bu yerin sanayi imarlı olduğunu ilimizin tarım ve hayvancılık yönünden gelişmesi göz önüne alındığında sanayi alanı olarak verilen bu yerin bir kısmının hayvancılık yapabilme amaçlı hale getirildiği, bu konuda gerekli tüm izinlerin alındığı, eğer mecliste takdir ederse bu bölümde hayvancılık yapılması istendiğini belirtti.
Oylamaya sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7 maddesi olan İl Özel İdaresi’nin 29/12/2010 tarih ve 8218 sayılı, Valilik Makam hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla 1 (bir) adet 4×4 arazi aracı satın alınması ve 2011 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde ilgili harcama kaleminin açılarak Yedek Ödenek tertibinden ödenek aktarılması teklifi görüşüldü.
Kırklareli İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından verilen teklifte ilin dağlık ve ormanlık alanlarına kış aylarında ulaşımın sağlanması için 4×4 arazi aracı satın alınması gerektiği belirtildi.
MHP’li İl Genel Meclis Üyesi Selahattin Birkaya 2011 bütçesi görüşülürken Demirköy Kaymakamlığı’na araç alınması konusu gündeme geldiğini, ama araç alımının gerçekleşmediğini, bu madde hakkında idarenin bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Bunu üzerine Başkan soykan maddeyi bir sonraki birleşime bırakarak 4. birleşimi kapatarak 5. birleşimin 7 Ocak 2011 Cuma günü saat 10.30’da yapılacağını belirtti. (cs)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here