Nitelikli Okul Öncesi Eğitim Nasıl Olmalı?

19
* İstanbul Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk
Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Metin; “Bakanlığımız 2013
yılında okul öncesi eğitime giden çocukların sayısını yüzde 30’lara
çıkartabilmek” dedi.

 
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 04 Aralık 2010 Cumartesi günü Ahmet Mithat İlköğretim Okulu Toplantı Salonu’nda İstanbul Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Metin okul öncesi öğretmenlerine ve okulöncesi öğrenci velilerine yönelik seminer düzenledi.
“Nitelikli Okul Öncesi Eğitim Nasıl Olmalıdır” konulu seminerinde öncelikli olarak çocukların ileriki yaşlarında nasıl bir insan olacağını belirlemesi açısından okul öncesi eğitim döneminin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nilgün Metin; “Okul öncesi eğitim döneminde çocuklara sunduğumuz uyarıcılar, çocuklara sunduğumuz çevresel ortam onların yaşamının en önemli biçimleyicisidir. Bir çocuk ileride topluma nasıl bir birey olarak katılacaksa bunun çerçevesi okul öncesi yıllarda atılmış oluyor. 1970’li yıllarda okullaşma oranı %1 civarındaydı. Türkiye genelinde 170-180 civarında okul öncesi eğitim kurumu vardı. Bu gün geldiğimiz noktaya baktığımızda Türkiye genelinde 0-6 yaşındaki her 100 çocuktan 15 tanesi okul eğitim kurumuna gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefi 2013 yılında okul öncesi eğitime giden çocukların sayısını yüzde 30’lara çıkartabilmek. Sayısal olarak çok güzel bir artışa doğru gidiyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman yüzde 100’lere varan oranlarla karşılaşabiliyoruz. Umarım bizde o sayıları söyleyebilecek günleri görürüz.
Bu konuda yapılan araştırmalarda okul öncesi eğitim alan çocuğun, almayanlara göre sosyal açıdan daha yeterli olduğunu, kendini ifade edebilmenin daha fazla olduğunu, zihinsel gelişimlerinin daha ileri olduğunu, yaratıcılık düzeylerinin daha gelişmiş olduğunu çocukların kendilerine daha güvenli, daha bağımsız hareket edebildiklerini ve ilkokulda daha başarılı olabildiklerini anlatan araştırmalar var.
Araştırmaların gerçek olabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bunlardan ilki çevre düzenlenmesidir. Temel koşullarımız çocukların gelişim ve hazır bulunuşluk düzeyi ele alınmalı, çocukların aktif katılımlarını sağlayacak çevre oluşturulmalıdır.
Esnek ve değişebilir ortam olması gerekiyor. Olmazsa olmazımız ise sağlıklı ve düzenli bir çevre. Konuyla ilgili üzerinde en çok durulması gereken çocukların sağlık kayıtlarını tutmak ve sağlıkla ilgili problemleri varsa nedenini araştırmaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıfların düzenlememiz lazım. Mekân özelliğinin yanı sıra büyüklüğünün de göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Bahçeli kurumlarda bir çocuk başına 2,5-3 m2 alan, bahçesiz kurumlarda ise 4 m2 alan olması gerekiyor. Çocuklar çok büyük mekânlarda kendilerini rahatsız, korunaksız ve güvensiz hissederler. Bu bakımda çocukların yaşlarına göre mekânlar oluşturulmalıdır. Mekânlarda zemin özelliği çocukların sağlıkları için çok önemlidir. Eskiden yeri komple halı kaplarlardı. Artık biz onu önermiyoruz. Çünkü halı tüylü olduğu için hem temizlenmesi zor, hem de tam anlamıyla temizlenmez. Kolay temizlenen zeminlerden döşenip odanın sadece bir ya da iki kısmına parça halı olması gerekiyor.
Bu konuların dışında aydınlatmada çok önemlidir. Kurumların özellikle doğal aydınlatmayı tercih etmeleri lazımdır. Tabiî ki yapay aydınlatmalarda kullanılacak ama bu aydınlatmalarda da florasan seçilmesi daha uygun olur. Çocukların gözlerini almayacak şekilde aydınlatmalar yapılması gerekiyor.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları’ndaki araç ve gereçler yanıcı ve parlayıcı olamamalı, boyası kurşun gibi zehirli madde içermemeli, sivri ve keskin olmamalı, sağlam ve dayanıklı olmalı, kolay temizlenebilmeli ve çocukların bir yerden başka bir yere taşıyacağı şekilde boyutlu ve ağırlıkta olması seçiliyor” dedi.
Metin, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların kullanacağı araç ve gereçlerinde uygun olan ve uygun olmayan araç ve gereçlerin Slayt Gösterisi sundu. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here