“Neo-Liberal politikalar kamusal alanı hayli tahrip etti”

20
* Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

HABER MERKEZİ
Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi 26 Şubat 2011 Cumartesi günü Kırklareli Öğretmen Evi’nde 8. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.
Eğitim-Sen eski Şube Sekreteri Seyfi Meriç, Eğitim-Sen Şube genel kurullarının 3 yılda bir yapıldığını belirterek şube genel kurullarını takiben genel merkez yönetimlerinin ve yetkili organlarının oluşturulduğu merkez genel kurullarının yapıldığını söyledi.
Meriç; “Tüzük gereği aynı organda 2 dönemden fazla görev yapılması söz konusu olmadığından şubemizde ve genel merkezlerde sürekli kadro yenilemesi söz konusudur” dedi.
Meriç’in konuşmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanı Aydın Karakoç, Başkan Yardımcısı Muammer İşbilen, Katip Üyeler Kadir Çilenti ve Okan Balcı seçildi.
Başkan Karakoç, Eğitim-Sen Kırklareli Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu gündemini açıkladı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından eski Başkan Yessari Demiraslan’ın açılış konuşmasıyla devam etti.
Dünyada büyük çaplı toplumsal ve siyasal mücadelelerin, iktidar arayışlarının belirginleştiği bir dönemden geçiyoruz diyen Demiraslan şöyle devam etti;
“Emekçiler, sermaye politikaları altında ezilerek krizin faturasını ödemeye zorlanırken buna karşı direnişlerde giderek büyüyor. Eşitlikçi ve özgürlükçü başka bir düzen arayışları artıyor.
Ülkemizde ise son 30 yıla damgasını vuran özelleştirmeci Neo-Liberal politikalar kamusal alanı hayli tahrip etti. Özellikle AKP Hükümeti döneminde hızlanan radikal değişim/ dönüşüm süreci son aylarda yeni bir evreye girdi. Kamuyu bitirme aşamasına kadar ilerleyen bu sürecin kritik eşiği 12 Eylül 2010 referandumu oldu. Bu referandumla birlikte AKP Hükümeti TEKEL direnişiyle başlayan gerilemesini önce sendikal bürokrasi ve daha sonra "Sol" liberal çevrelerin de desteği ile sonlandırdı. Adeta koltuk değneği işlevi gören bu destekle ayağa kalkan AKP hükümeti otoriter bir anlayışla emekçilere karşı büyük bir saldırıya geçti. Kendisinden ‘demokrasi’ bekleyenlere başta Kürt sorunu olmak üzere, alevi sorunu, 12 Eylül darbesini yapan paşaların yargılanması, YOK’ün kaldırılması, yargı reformu gibi en temel toplumsal sorunlara karşı sergilediği tutumla ne denli samimiyetsiz ve demokrasi düşmanı olduğunu bir kez daha kanıtladı” dedi.
Siyasal alanda olduğu gibi sendikal alanda da bazı sendikal siyasal yapıların sendikaların tarihini tüzüğünü ve değerlerini hiçe sayarak yapılan çarka su taşımasının affedilemez bir hata olduğunu ifade eden Demiraslan; “Referandum sürecinde şubeler ile MYK’ların söylemleri farklılık arz etti. Referandum sonrası sendikal yaşamın geriletileceğim ve grev yasağını geleceğinin bilinmesine rağmen anayasa değişikliğine hayır demlememesi KESK’te yaşanan eksen kaymasına sadece bir örnektir.
AKP Hükümeti başta sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere kamusal alana yönelen saldırı yetmezmiş gibi son günlerde "torba yasa" adı altında esnek ve kuralsız çalışmayı dayatıyor. Gençlerimizin stajyerlik ücretlerinden asgari ücretlerine, işsizlik fonuna kadar her yere saldırıyor. Onca güvencesiz çalışana, 4-B’lilere, 4-C’lilere, taşeronda çalışanlara rağmen belli ki tüm kamu emekçilerinin iş ve ücret güvencelerine göz dikmiş durumda. Kapitalist krizin faturasını sermayenin isteği doğrultusunda, "torba yasa" örneğinde olduğu gibi sermayeye yeni kaynaklar yaratarak emekçilere yıkmaya çalışıyor. Torba yasayla birlikte önümüzdeki süreçte çalışma ilişkilerinde kuralsızlaşma artacak, çalışma, iş güvencesiz ve sözleşmelilik temelinde olacak performans ve disiplin hükümleri ile birlikte kamu istihdamı esnekleştirecek ve piyasa ile uyumlu hale getirilecek. Güvencesiz istihdam yaygınlaşacak ve iş güvencesi sadece küçük bir azınlık için geçerli olacak. Emekçiler arasındaki birlik ve dayanışma yerini, acımasız bir yanşa ve rekabete bırakacak ve mücadeleci sendikaların etkisi kırılacak, yandaş ve işbirlikçi sendikacılık daha da güçlenecektir” dedi.
Demiraslan’ın ardından gündemin 4. maddesi olan konukların konuşmasına geçildi.
İlk olarak Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına konuşan Hüseyin kahraman, bu gibi toplantıları özler ve arar hale geldiklerini belirterek, bu tür toplantıların bireysel ya da örgütsel düşünceleri paylaşma ve tartışma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.
KESK Şube platformu adına söz alan Kadir Demir Neo-Liberal politikaların uygulandığı bir süreçten geçtiğimizi belirterek gelirlerin azaldığını söyledi.
Türkiye Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB) Kırklareli temsilcisi Erol Özkan ise 1990’lı yıllarda başlayarak 1995 yılında tüzelliğini resmi olarak ilan eden ve hak arama mücadelelerinin başladığını söyledi.
Konukların konuşmalarının ardından yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının raporları okundu.
Raporlar üzerinde görüş belirtilmeyince raporların ayrı ayrı oylamasına geçilerek raporlar oy birliği ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Delegelikleri adayları belirlendi.
Yönetim Kuruluna, Hasan Hüseyin Erdem, Suat Çetin, Seyfi Meriç, İsmail Sezer, Döne Soydan, Erol Cırcır, Nadir Bora, Hatice Camcı Alan, Soner Şener, Güvenç Köroğlu, Erkan Kaplangiray, Abdullah Bayram, İsmail Karakaya ve Çetin Kapısız aday oldu.
Disiplin Kuruluna, Ercan Eren, Hüseyin Yenigün, Şahin Aslan, Bülent Kolotoğlu, Yalçın Yılmaz ve Hasan Sezgin Solmaz aday olurken, Denetleme Kuruluna M. Çetin Küçük, Alpaslan Kanat, Ömer Dönmez, Mehmet Sezgin, Yessari Demiraslan ve Sebahattin Gezici, Genel Merkez Delegeliklerine Suat Çetin, C. Güvenç Köroğlu, İsmail Sezer, Alpaslan Kanat, Cevahir Ö. Kurşun, Çetin Bereket, Nadir Bora, Hakan Güler ve Hakan Gülsün aday oldu.
Eğitim-Sen’in yaptığı 8. Olağan Genel Kurula Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Av. Turgut Dibek’te katıldı.
Dibek yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Delegelikleri adaylarına başarılar dileyerek yeni seçilecek yönetim kuruluna hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Yapılan seçim sonuçları bir sonraki sayımızda verilecektir. (ue)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here