“Müzeler geçmişi aydınlatır”

4
18 Mayıs “Müzeler Günü”  Kırklareli’de değişik etkinliklerle kutlandı. 
HABER MERKEZİ 
18 Mayıs “Müzeler Günü”  Kırklareli’de değişik etkinliklerle kutlandı.  Dün ilk olarak yaklaşık 40 yakın öğrenci, Kırklareli Müzesi önünde toplanarak Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi proje alanlarını gezdi. Uzmanlar eşliğinde kazı alanları, sergileme alanlarını gezen öğrenciler önceki uygarlıktan kalan miras hakkında bilgi sahibi oldu. Büyük bir heyecanla sergileme alanlarını gezen öğrenciler zaman zaman ise merak ettiklerini uzmanlara sordular. Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi proje alanlarının gezilmesinin ardından Müze gezildi. Eserleri yerinde görerek tarihi daha yakından tanık olan öğrenciler Müze’den mutlu bir şekilde ayrıldılar. 
* “Aşapınar ve Kanlıgeçit kazılarından müzemize getirilen eserler, kazı alanları ile birlikte tanıtılmaya çalışılmaktadır”
Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Açık Hava Müzesi proje alanları ve Müze’nin gezilmesinin ardından Kırklareli Müzesi Müdürü Derya Balkan 18 Mayıs “Müzeler Günü” nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
Geçmişin aydınlamasında mezelerin ev sahipliği yaptığını söyleyen Balkan şunları kaydetti;
“Geçmişin aydınlanmasına ev sahipliği yapan müzeler, 20. Yüzyılın ilk yarısına kadar, eski eserlerin toplanmasına, muhafaza edilmesine ve sergilenmesine hizmet ederken, bu dönemden sonra yeni bir yaklaşımla ele alınmaya başlanmıştır. Topluma uzak bakan klasik müzeciliğin durağan mekan anlayışından, kültür ünitesi olarak kurgulanan yaşayan müzecilik anlayışına doğru geçiş, müzeciliğin çehresini değiştirmiştir. 20. Yy ortalarında müzecilikte asıl amaç kültür ve bilim toplumun tüm kesimine aktarılması olarak gelişmiş, bu nedenle eğitim, toplama, koruma, inceleme, değerlendirme ve sergilemenin önünde yönlendirici etkinlik olarak biçimlenmiştir. Günümüzde müzeler birer yaygın eğitim kurumu olarak halkı eğitmeyi, kültür ve bilimi topluma aktarmayı hedefleyerek iletişim ve halkla ilişkileri başlıca yöntemler olarak kullanmaya yönelmişlerdir. Bu düşünceler ışığında, müzemiz sorumluluk sahasında yürütülen kazı çalışmaları ile Demirköy, Aşapınar ve Kanlıgeçit kazılarından müzemize getirilen eserler, kazı alanları ile birlikte tanıtılmaya çalışılmaktadır. Araştırılmakta olunan arkeolojik kazı alanlarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve çalışmaların sonucu ele geçirilen eserler, öncelikli olarak yöre halkı, genel olarak da toplumun tüm kesimiyle paylaşılmasına önem verilmektedir. Kazı alanlarının, kültür varlıklarının koruma çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilirlik, toplumsal duyarlılık ve yerel sahiplenme gibi unsurlar da müzemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Yüzlerce ve hatta binlerce yıldır varlıklarını sürdüren, sürdürebilen bu değerlerin korunması ve yaşatılması önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Dünya Kültür Mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs “Müzeler Günü” olarak kutlanmaktadır. Müzeler Gününde bu yıl ICOM (Milletlerarası Müzeler Konseyi) tarafından ana tema “Sürdürülebilir Bir Toplum İçin Müze” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan tarafından 1998 yılından bu yana bilimsel sonuçları topluma yansıtmaya yönelik çalışmaları, 2008 yılından itibaren ise bu çalışmaları kültür sektörü projesiyle sürdürmekte olduğundan temamızı en iyi anlatabileceğimiz yerin Aşapınar Kazı alanı olduğunu düşünmekteyiz. Bu temaya uygun olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kutlama programı düzenlenmiştir ve bu amaçla da İlimiz de 1993 yılında beri Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazılar sonucu elde edilen verilere göre oluşturulan Açık Hava Müzesi proje alanları ve kazı alanlarına öğrenciler götürülerek burada Müzemizin uzmanlarınca tanıtımının yapılması ve tarihi görsel olarak algılamaları olarak belirlenmiştir. Böylece şimdiki nesil, önceki uygarlıklardan kalan miras hakkında bilgi sahibi olarak tarihimizi koruyan, geliştirilen gelecek nesillere aktaran bir nesil olma yolunda katkı sağlayacakları kanaatindeyiz.” (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here