Mutluer; “İlimizde 69 meranın kiralanması için müracaatta bulunuldu”

31
 Kırklareli İl Genel Meclisi Kofçaz Üyesi Aptullah Mutluer; “İl Tarım Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde yaklaşık olarak 69 tane mera kiralamasının müracaatının şu anda olduğunu, bunların 20 tanesinin teknik ekip incelemesinin bittiğini ve Başbakanlığa gönderildiğini, Başbakan’ın onayının beklediğini bizlere ifade ettiler” dedi.
HABER MERKEZİ
Trakya’da ve başta Kırklareli’de köylülerin meralarının kiralanması konusunda karşı duruş gösteren “Toprağımıza Sahip Çıkıyoruz Platformu” 20 Ekim 2014 Pazartesi günü Lüleburgaz Esnaf Kefalet Kooperatifi Düğün Salonu’nda geniş katılımlı toplantı düzenledi.
Toplantıda açılış konuşmasını Kırklareli İl Genel Meclisi Kofçaz Üyesi Aptullah Mutluer yaptı. Aptullah Mutluer konuşmasında; “Hem devlette hem de sivil hayatta tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşım. Aynı zamanda Kırklareli İl Genel Meclisi Üyesiyim. Tarım Komisyonu’nda olmam nedeniyle Meclisimizin Ağustos ayı birleşiminde arkadaşlarımızla beraber böyle bir istek getirdik. Bizler de İl Genel Meclisi bünyesinde, bu hususta değişik çalışmalar yaptık. Mera nedir? Nasıl kiralanmaktadır? Bu konudaki çalışmalarımızı özet olarak sizlere sunmak istiyorum. Meralar, köylerde ve belediye sınırları içinde hayvancılık yapan vatandaşların hayvanlarını otlatmak için kamu ortak alanı olarak ayrılmış kullanılan alanlardır” dedi.
* “Meralar nasıl kiralanmaktadır?”
Meraların kiralanması konusunu kanunları açıklayan Aptullah Mutluer; “Meraların alımlarının tespit, takip ve tahsislerini yapmak üzere illerde Mera Komisyonları oluşturulmaktadır. Bu Mera Komisyonları’nın oluşumu şöyledir; Vali’nin görevlendireceği Vali Yardımcıları Başkanlığı’nda Bakanlık İl Müdürü, İl Müdürlüğü’nden görevli bir uzman Ziraat Mühendisi, burada Bakanlık İl Müdürlüğü derken Tarım İl Müdürü’nü kastediyorum, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi, Defterdarlık’tan ya da bulunamaması halinde Vali tarafından görevlendirilen bir hukukçu, milli emlak müdürlüğünden bir temsilci, kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman, ziraat odası başkanlığından bir temsilci olmak üzere 8 kişiden oluşan bir komisyon kuruluyor. Ayrıca orman için veya kenarı ve orman üst sınırındaki meraların tespit, takip ve tahsisinde ilgili orman teşkilatından bir orman mühendisi 3083 sayılı sulama yapılan tarım alanlarında tarım reformu teşkilatından bir ziraat mühendisi bu komisyona üye olarak görevlendirilebiliyor. Yani illerden bizim meralarımızın kiralanmasında görevli komisyonun üyeleri bu kişilerden oluşuyor. Komisyon Valilik onayı ile oluşturuluyor. Mera, yaylak ve kışlak varlığıyla hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç duyulan il merkezi ve ilçelerde komisyona bağlı olarak çalışacak ve tespit, ölçme, harita yapma ve yer gösterme çalışmaları yapmak üzere teknik ekip oluşturuluyor. Söz konusu komisyon bir talep geldiği takdirde bu talebi değerlendirmek üzere o alana gidip inceleme yapması için aynı şekilde teknik ekip oluşturuyor. Bu kanunun 7. maddesine göre komisyonlar çalışma yapacağı yerlere alışılmış usullerle 30 gün önceden haber vererek konuyu ilan ediyor. Köy muhtarlıkları, belediyeler, muhatap kimse kendilerine yazı ile konu bildiriliyor. Kanunun 14. maddesine göre tahsis amacı değiştirilmediği sürece meralar başka amaçla kullanılamıyor. Tahsis amacının değiştirilebilmesi için Enerji Bakanlığı Petrol Kanun Hükümlerine göre, Turizm Bakanlığı Turizm Yatırımları hükümlerine göre kamu yatırımları yapılabilmesi için uzman planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı korunması, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması, akarsu ve kaynaklarının düzenlenmesi için ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık talebi Maliye Bakanlığı ve Vali’ye uygun görüşüyle Bakanlıkça tahsis amacı değiştirilebilir. Kanunun 20. maddesine göre de meralar 442 sayılı kanunda öngörülen inşaatlarla amaca uygun mandıra, suluk ve Turizm Bakanlığı’nca uygun görülen ahşap yapılan dışında ev, ahır vb. inşaatlar yapılamaz” dedi. 
* “Mera, yaylak ve kışlakların kiralanmasında uyulması gereken usuller”
Meraların kiralanmasında uyulması gereken usulleri açıklayan Aptullah Mutluer; “29.11.2013 tarihinde değiştirilen mera yönetmeliğine göre mera, yaylak ve kışlakların kiralanmasında uyulması gereken usuller şöyle sıralanmıştır; bu usul ve esasta özellikle köy muhtarlarımızı, belediye başkanlarımızı oldukça yakından ilgilendirmektedir. Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis edilecekler otlak olarak kullanılacak araziler, umuma ait çayır ve otlak alanları öncelikle en yakın köy veya belediyeye, o köy veya belediyede oturan veya hayvancılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı kurulan kuruluşlara, bunun mümkün olmaması halinde hayvancılık yapan veya hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek koşulu ile 25 yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Ancak kiralamalar köy veya belediyelerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her 5 yılda 1 komisyonca gözden geçirilir. Komisyon öncelikle köy veya belediyede oturanlar ve bunların kurdukları kooperatiftir. Bunun mümkün olmaması halinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan veya isteyen gerçek veya tüzel kişilere uygun görülecek proje ile 25 yıla kadar meraların kiralanması sağlanabilir. Değerli arkadaşlar; mera kiralamaktan zaman zaman köylülerimiz de korkuyor. Aslında kiralamada şöyle bir ince nüans var; mera kiralıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Yaptığınız yatırımlar meranın kiralama bedelinden düşülüyor. Ne zaman ki sizin masraflarınız kiralama bedeli ile eşit hale geliyor, onun üstünde kalan rakamları ödeme yapmıyorsunuz. İl Tarım Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde yaklaşık olarak 69 tane mera kiralamasının müracaatının şu anda olduğunu bunların 20 tanesinin teknik ekip incelemesinin bittiğinin ve Başbakanlığa gönderildiğinin, Başbakan’ın onayının beklediğinin bizlere ifade ettiler. Bu bilgi son 48 saatin bilgisidir. Bunlar Kırklareli il genelindeki 69 adet mera kiralama müracaatının bilgileridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.” dedi.
Kırklareli İl Genel Meclisi Kofçaz Üyesi Aptullah Mutluer’in konuşmasının ardından toplantı Av. Emrah Arslan’ın konuşması ile devam etti. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here