“Muhtarlara verilen seminerler çok yararlı oluyor”

25
29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda göreve gelen Köy ve Mahalle Muhtarları’na seçimi müteakip verilen seminerin üzerinden 3 yıl geçmesi üzerine, Muhtarların daha iyi yetişmesini ve değişen hizmet şartlarına uyumunu sağlamak, görev yetki ve sorumlulukları karşısında bilgilerini arttırmak, hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek, ayrıca muhtarların  görevlerine olan ilgi ve heyecanlarını arttırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı ile bağlı kuruluşların Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde Valiliğimiz İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından  ilçeler bazında “Muhtarlar Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenlendi.
HABER MERKEZİ
Kırklareli İl Mahalli İdareler Müdürü Alaeddin İkican’ın, slayt şeklinde hazırladığı ders notlarının karşılıklı diyalog şeklinde samimi bir ortamda sunulması ve muhtarlara bu ders notlarının CD şeklinde verilmesi ayrı bir memnuniyet meydana getirdi. Her ilçede ayrı ayrı yapılan seminerlere katılım ve ilgi yoğundu.
27 Nisan 2012 tarihinde Kofçaz ilçesinde başlayan seminer dizisi, 30 Nisan 2012 tarihinde  Pınarhisar, 4 Mayıs 2012 tarihinde Pehlivanköy, 7 Mayıs 2012 tarihinde Lüleburgaz, 22 Mayıs 2012 tarihinde Vize, 24 Mayıs 2012 tarihinde Babaeski ve 30 Mayıs 2012 tarihinde Kırklareli Merkez İlçede gerçekleştirilen seminerler 8 Haziran 2012 tarihinde Demirköy’de yapılacak seminer ile son bulacak
Kırklareli İl Mahalli İdareler Alaeddin İkican sunulan seminerlerde özellikle ilçeler arasındaki Muhtarların çalışmalarında farklılık gösteren konuların işlendiğini belirterek yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
“Muhtarların ilgi ve katılımlarının yoğun olduğu görülen seminerlerde daha çok Köy ve Mahalle Muhtarları arasındaki çalışma benzerlik ve farklılıkları, statüleri ve muhtarlıklarca verilen belgelerin düzenlenmesi, sorumlulukları ve vesayet yetkisi dahilindeki çalışmalar, Köy bütçelerinin tanzimi, tasdiki ve tatbiki, Köy İhtiyar Kurulu ve Köy Derneği oluşumu ile görevleri, Tahsilat makbuzları, köy parası sarfı ve muhafazası, Köy orta malları ve kanun karşısındaki durumları, Köy meraları ve yasal hükümleri, Köy taşınmaz mallarının kiralanması ve satışı, Muhtar yollukları, maaşları, izinler, görevin sona erme şekilleri, idari yaptırım ve Muhtarların yasalar karşısındaki hakları, görev ve sorumlulukları ile Köy denetimlerinde karşılaşılan aksaklık ve eksiklikler üzerinde duruldu.
İlk seminer Kofçaz’da; Seminerler dizisine Kofçaz ilçesinde başlandı, İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Kofçaz İlçe Muhtarları ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Cengiz Şen ile birlikte Emniyet Amiri, Jandarma İlçe Komutanı, İlçe Tarım Müdürü katılım gösterdiler.
Pınarhisar Halk Eğitim Merkezindeki seminere de muhtarların yanında İlçe Kaymakamlığınca köylerin hesap iş ve işlemleri ile ilgilenen İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü personeli, Mal Müdürü ve Tapu Müdürü katılarak seminer süresince bilgilendirmelerden yararlandılar. Seminer sonunda Muhtarların kendi Müdürlükleri ile ilgili sorunlarını da değerlendiren Müdürler seminerin yararlı olduğu noktasında birleştiler.
Pehlivanköy Muhtarları’na verilen semineri müteakip Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Köy ve Mahalle Muhtarları ile İlçe Kaymakamlığınca köyleri denetlemekle görevlendirilen personel katıldı. Muhtarların özellikle su tahsilâtında çektikleri sıkıntının dile getirildi. Su ücretlerinin tahsil edilmesinden doğrudan doğruya muhtarlar sorumludur. Zamanında tahsilat yapmayan muhtarlar TREDAŞ’a ödedikleri gecikme cezalarından sorumlu olacaklardır.
Babaeski belediyesi TANSA Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Köy ve Mahalle Muhtarları ile birlikte Köylerin denetimleri amacıyla görevlendirilen İlçe Özel İdare Müdürü’nün de katıldığı, zaman zaman denetimlerde karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak bazı konuları dile getirdiği görüldü. Özellikle muhtarlarca tutulan hesap defteri ve kayıtlarının köylerde muhtarlıklarda bulunulması ve aylık hesap cetvellerinin köylerde düzenlenmesi, ilçe merkezlerinde bulunan muhasebecilerde kayıtların tutularak burada hesapların düzenlenmesinin sakıncaları üzerinde duruldu.
Kırklareli Merkezi İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde; Kırklareli İl Defterdarı Mustafa Şahin, Kamuoyunda 2/B arazisi olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlarının Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”  ile ilgili bilgilendirme yapma ve Muhtarların bu konudaki tereddütlerini giderme amacıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Adem Özden’i daveti üzerine 2/B arazileri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Gündem maddeleri gereğince seminerin devamında Muhtarları çalışmaları, hakları görev ve sorumluluklar konusunda bilgilendirdi. Seminerlerin son ayağı olan Demirköy ilçesinde 8 Haziran 2012 tarihinde yapılacak seminer ile Köy ve Mahalle Muhtarları’nın bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma dizisinin sona ereceği bildirildi.”
Bazı Muhtarlar bu seminerlerin yapıcı ve yararlı oldukları, konusunda uzman, deneyimli görülen Mahalli İdareler Müdürü Alaeddin İkican’ın bilgi ve tecrübesinden yararlanmanın kendileri için bir avantaj ve şans olduğunu vurgulayarak; “Umarız bu bilgilendirmenin Muhtarların çalışmalarına da yansıyarak köylerinde hizmet olarak değerlendirilmesi sağlanır. Gerek Muhtarların gerekse tüm kamu görevlilerinin zaman zaman işin başında ve ihtiyaç görüldüğü zamanlarda eğitilmeleri, bilgilendirilmelerinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca zaman zaman uygulamalarda yararlanılması amacıyla seminer konularının ve örnek kararlardan oluşan CD’lerin muhtarlara dağıtılması ayrı bir memnuniyet meydana getirdi” dediler: (s) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.