“Muhtar Bilgi Sistemi” anlatıldı

2
* “Muhtar Bilgi Sistemi” konusunda Belediyeler, Kaymakamlıklar ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları aydınlatıldı.
HABER MERKEZİ
“Muhtar Bilgi Sistemi” Eğitim Toplantısı Kırklareli İl Halk eğitim Merkezi’nde İlçe Kaymakamlıkları, İl ve ilçe Belediye Başkanlıkları ile Kamu Kurum ve Kuruluşları’ndan katılan sistemin yürütülmesinde görevli yaklaşık 160 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Kırklareli Mahalli İdareler Müdürü Alaaeddin İkican katılımcıları sistemin işleyişi ile hassasiyeti konularında aydınlatarak İçişleri Bakanlığı’nın sistem ile ilgili paylaşımlarına yer verdi ve bir slayt eşliğinde tatbikatlı olarak sistemin çalışmasını anlattı.
Sistemin hayata geçirildiği ve işleyişine dair İçişleri Bakanlığı genelgesi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan sistemin Köy ve Mahalle Muhtarlıkları’nın yönetime katılımı sağlamanın önemli araçlarından biri olduğuna dikkat çeken İkican; “Bu anlayışla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla Bakanlığımızda, muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere yeni bir sistem oluşturulmuştur” dedi.
İkican sunumuna şu şekilde devam etti:
“Bakanlık, "www.muhtar.gov.tr" internet sitesinden her muhtara bir mail adresi oluşturdu. Muhtarlar bu internet sitesi üzerinden taleplerini iletebilecek. Elektronik ortamda gelen talepler, doğrudan sistem üzerinden ilgili birime yönlendirilecek, diğer yollarla bakanlığa ulaşan muhtar talepleri de bu sisteme kaydedilecek. Talepler en geç 15 günde cevaplanacak. Valilikler ile il ve ilçe belediyelere gelen talepler, en geç 15 gün içinde sistem üzerinden cevaplanacak. Muhtarların sistemi kolayca kullanmalarını sağlaması için valiliklerin koordinasyonunda eğitim verilecek. Sistemin yönetiminden bizzat valiler ve belediye başkanları sorumlu olacak. Her ilde vali tarafından görevlendirilen bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı ile diğer il ve ilçelerde belediye başkanı tarafından görevlendirilen bir belediye başkan yardımcısı sistemden sorumlu personel olacak. Sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda rapor alınacak, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine getirilemeyen taleplerin gerekçesi sisteme işlenecek. Sonuç mail ile bildirilecek. İletilen taleplerin sonucu, sistem üzerinden takip edilebileceği gibi muhtarların mail adreslerine de gönderilecek. Sistemi yönetmek ve koordinasyonu sağlamak üzere bir müsteşar yardımcısı görevlendirildi. Sistem altyapısının kurulması ve yönetilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olacak.”
Toplantıya yürüten İl Mahalli İdareler Müdürü Alaeddin İkican muhtarlık görevinin eskiden beri kadim geleneğimiz olup, saygı duyulması gereken bir müessese olduğuna vurgu yaparak; “Muhtarlık görevi önemli bir görevdir. Muhtarın devlete ilişkin ve köye ilişkin görevleri vardır. Muhtarlarımız köy ve mahallelerinde devletimizin eli, ayağı, kulağı, gözüdür. Muhtarlarımız vatandaşlarımızla devletimiz arasında bilgi akışı sağlayan, vatandaşların sorunlarını isteklerini bizlere ulaştıran kamu görevlileridir. Muhtar Bilgi Sistemi kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenilir bir şekilde sunulması sorunların taleplerin en kısa sürede yetkili birimlere ulaşıp sonuçlandırılması amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistem Muhtarlarımız ile Devlet Daireleri arasındaki iletişimi daha etkin ve işlevsel kılacaktır. Çalışmalarımıza teşvik ve güç katacaktır” dedi. 
İkican konuşmasının sonunda Muhtar Bilgi Sistemi hakkında slayt olarak yapılan eğitim sunumunu gerçekleştirdi.
Muhtarların taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca oluşturulan "Muhtar Bilgi Sistemi"nin devreye girmesi, köy ve mahalle muhtarlarınca memnuniyetle karşılandı.
* Süreç nasıl çalışacak?
Muhtarlar, öncelikle “www.muhtar.gov.tr” sitesinde kendi bilgilerini girecekler. Talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili Valilik ve Belediyelere iletebileceklerdir. Taleplere ilişkin incelemenin hangi aşamada olduğu da bu sistemden takip edilebilecek. Bütün bu süreçleri kurumları namına yönetecek ikişer personelin bilgileri de e-İçişleri Sistemine kaydedilmiştir. Talepleri bu sorumlular en geç 15 gün içinde yine sistem üzerinden cevaplayacaklar.
Toplantıya katılan görevlileri aydınlatan İl Mahalli İdareler Müdürü Alaeddin İkican büyükşehir olan illerde Muhtarlar Daire Başkanlığı’nın, diğer il ve ilçe belediyelerinde ise Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün oluşturulduğunu, bu kadroların belediyelerin norm kadro listelerine eklendiğini ve sisteme girilen muhtar taleplerinin ise anında bu birim tarafından değerlendirmeye alınacağını kaydederek; “Daire başkanlıkları muhtarların sorunlarını takip eden bir birim halinde olacak. Dolayısıyla bu sisteme düşen dilekçeler zaman kaybetmeden değerlendirilip muhtarlarımıza mail olarak geri bildirilecek. Böylelikle sorunlar da kısa sürede aşılmış olacak” dedi. (Savaş Eskici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here