Muhasebecilerden mükelleflere önemli uyarı!

18
“Ba ve Bs Formlarınızı zamanında teslim ediniz”
* 2010-Ocak dönemine ve sonraki yıl ve dönemlere ilişkin bildirim formları  ait olduğu dönemi izleyen ayın son günü akşamı saat 24.00’e kadar Vergi dairesine internet üzerinden verilmesi ve onaylanması gerekmektedir.  2010-Ocak Dönemine ilişkin Ba-Bs Formlarının Son verilme ve Onaylanma tarihi  01.03.2010- Pazartesi saat 24.00’dür. (28.02.2010 Pazar gününe denk geldiğinden formlar takip eden ilk iş günü olan 01.03.2010 tarihinde onaylanacaktır.) Daha Önceki uygulamada bu formlar ait olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5’nci gününe kadar verilmekte idi. (Örneğin 2009-Aralık Dönemine ilişkin Ba-Bs formu 05.02.2010 tarihinde verilecektir.)

HABER MERKEZİ
Kırklareli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Burhan Üstünkol, Resmi Gazete’nin 04 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”ne ilişkin olarak açıklamada bulundu.
Tebliğin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarının ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme  yükümlülüğüne dönük 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esasları ile bildirim hadlerini kapsadığını belirten Üstünkol şunları kaydetti:
“Bütün vergi ve sosyal güvenlik bildirimlerini elektronik ortamda ilgili kurumlara ileten mali müşavirler olarak, ülkemizde bilanço esasına göre defter tutan bütün vergi mükelleflerine ve iş dünyasının değerli temsilcilerine sesleniyorum.
Gelir İdaresi Başkanlığı, sahte ve yanıltıcı belge kullanımına karşı mücadele çerçevesinde, 2008 başından itibaren, daha önce yılda bir kez İstediği 6a (Alış fatura ve benzeri belgeler için) ve Bs formlarının (Satış faturası ve benzeri belgeler için) her ay gön¬derilmesini istemektedir. Formların verilme süresi, 04 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 5 gün kısaltılmıştır. Daha önce. takip eden ikinci ayın 5’ine kadar verilebilen formların teslim tarihi izleyen ayın sonuna çekilmiştir.
2010-Ocak dönemine ve sonraki yıl ve dönemlere ilişkin bildirim formları  ait olduğu dönemi izleyen ayın son günü akşamı saat 24.00’e kadar Vergi dairesine internet üzerinden verilmesi ve onaylanması gerekmektedir.  2010-Ocak Dönemine ilişkin Ba-Bs Formlarının Son verilme ve Onaylanma tarihi  01.03.2010- Pazartesi saat 24.00’dür. (28.02.2010 Pazar gününe denk geldiğinden formlar takip eden ilk iş günü olan 01.03.2010 tarihinde onaylanacaktır.) Daha Önceki uygulamada bu formlar ait olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 nci gününe kadar verilmekte idi. (Örneğin 2009-Aralık Dönemine ilişkin Ba-Bs formu 05.02.2010 tarihinde verilecektir.)
Sizleri bilgilendirmeyi ve uyarmayı görev olarak biliyoruz: İrsaliyesini kestiğiniz mal satışlarınız için; 7 gün içinde fatura düzenlemek, hizmet satışları için; anında fatura düzenleyerek alı¬cıya vermek zorundasınız. Bizlere zamanında intikal eden belgeler için beyanname ve bildirimler, daha önce olduğu gibi, süresinde yapılacaktır. Ancak, 3065 Sayılı KDV Kanunun 29/3 maddesine göre, "Takvim yılı aşılmamak kaydı ile mükelleflerin almış oldukları fatura ve benze¬ri evraklardaki KDV’lerini indirim hakkı" olmasına karşın, Ba ve Bs formlarının düzeltilmesinden dolayı ceza uygulaması sizleri zor durumda bırakacaktır.
Düzeltme işlemi için süreye bağlı olarak ceza kesilecektir. Ba – Bs Formlarının süresinde hiç verilmemesi halinde; 2010 yılında her ay için 1.000.- TL Özel Usulsüzlük cezası kesilmekte¬dir.
Bildirimlerin süresinde verilmesi koşulu ile ilk 10 gün içinde düzeltme yapılırsa ceza uygulanmayacaktır. Ancak 10 günü takip eden 15 gün içinde verilirse ceza 500.-TL olarak uygulanacaktır. Hatırlatmakta yarar görüyoruz.
Uygulamanın muhatabı olan Siz değerli müşterilerimiz, zaman zaman sizin dışınızdaki gelişmeler nedeniyle, ticari yaşamda kar¬şılaşılması muhtemel olumsuzluklar ve bazen de bürokratik sürecin ağır işlemesi nedeniyle evraklarınızı geciktirebiliyorsunuz.
Süresinden sonra gelen evrakların düzeltme beyannamesi ve düzeltme bildirimleri ile idareye daha sonra da verilebileceğini savunan 80 bin muhasebe mesleği mensubunun temsilcileri olarak açıkça belirtiyoruz:
Bürolarımıza ve firmalardaki muhasebe departmanlarına, yasalarla belirlenen sürelerde İntikal etmeyen evraklardan dolayı meslek mensuplarımızın sorumlulukları bulunmamaktadır.” (s)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here