MİSAFİR KALEM

22
Ahilik Haftası kutlu olsun 
Faruk Ceylan
farukceylan39@gmail.com
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Ahilik Haftası nedeniyle Ahmet Cevdet Paşa Parkı’nda halka pilav ayran ve helva ikramında bulundu. Cuma namazı sebebiyle kalabalık bir kitleye yapılan ikram halk arasında memnuniyetle karşılandı. 
Batılı Ülkelerin bile ticarette kendilerine örnek aldıkları bu  Türk kültürünün yaşatılması için gayret gösteren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş ile yönetimini gönülden kutluyor, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın şahsında tüm esnafımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, bir Türk Kültürü olan Ahiliğin sonsuza kadar yaşamasını temenni ediyorum. 
* Ahilik nedir?
"Ahi" sözcüğünün  kökeni konusunda dil bilimcileri arasında görüş birliği yoktur. "Ahi" kelimesi, Arapça "Kardeş" anlamına gelmektedir. Ancak, Divanü Lûgati’t Türk’te "Ahi" kelimesi eli açık, cömert, yiğit anlamına gelen "akı" kelimesinden türediği kaydedilmektedir. 
Terim olarak Ahilik ise, XIII. Yüzyıl’ın ilkyarısından XIX. Yüzyıl’ın ikinci yarısına kadar Anadolu’da, Balkanlarda ve Kırım’da yaşamış olan Türk Halkının sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlâki yönden gelişmelerini sağlayan bir kuruluşun adıdır.
Ahilik hem sosyal hem de kültürel yapılara ait bir terim olarak; birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı bir ibadet sayan, din ve ahlâk kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların iş teşkilatı manasını taşır.
Ahi birlikleri her kurum gibi, belli bir ihtiyacı karşılama amacı ile kurulmuşlardır. En geniş anlatımla Ahi birliklerinin kuruluş amacı; Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkmenler arasında yer alan çok sayıdaki sanatkarlara kolayca iş bulmak; bu kişilerin Anadolu’daki yerli Bizans sanatkarları ile rekabet edebilmesini sağlamak, piyasada tutunabilmek için yapılan malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre planlamak, sanatkarlarda sanat ahlâkını yerleştirmek, Türk halkını ekonomik olarak bağımsız hale getirmek, ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardımcı olmak, ülkeye yapılacak yabancı saldırılarda devletin silahlı kuvvetleri yanında ülkeyi savunmak ve yerleşim bölgelerinde Türk-İslam kültürünü yaymak şeklinde tanımlanabilir.
* Ahiliğin Türk Dili’ne verdiği önem
Ahilik teşkilatı, Türk Dili’nin ve Kültürü’nün koruyucusu olmuştur. Anadolu’daki diğer dillere, özellikle Arap, Acem, Bizans Kültürleri’ne karşı Türk Kültürü’nü koruyup, Türkçe konuşan ve Türkçe yazan ozanları ve düşünürleri bir şemsiye altında toplayan Ahi teşkilatı olmuştur. Böylece Ahiler, Millet’i Millet  yapan en önemli unsurlardan dil birliğinin korunması için büyük çaba göstermiş, dilimizi, koruyup geliştirmede önemli rol almıştır. 
Hoca Ahmet Yesevi’den başlayarak büyük Türk düşünür ve gönül adamları Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Eran, Aşık Paşa, Gülşehri, Hacı Bayram Veli ve daha niceleri hem İslamiyeti, hem de milli özelliklerimizi ve değerlerimizi Türkçe ile anlattılar, yazdılar ve yayınladılar. Osmanlı Devleti’nin Türkçe’yi devletin resmi dili kabul etmesi, bu dili cihan şumul bir konuma getirmesinde, Ahilerin büyük katkısı olmuştur.
Ahiler Türkçe konuşmaya, Türkçe yazmaya ve Türkçe’yi diğer milletlere yaymaya özel önem vermişlerdir. Ahiler, sadece Türkçe’yi öğrenip-öğretmekle kalmayıp; dil yönünde kabiliyetli insanları, edebiyatçıları, şairleri yetiştirerek onlara ciddi sorumluluklar yüklemişlerdirler. Böylece Türkçe’nin günümüze kadar çok ileri bir seviyede gelmesini sağlamışlardır.
Yunus’un yaşadığı dönem, Ahilerin Anadolu’da yaşadığı en faal dönemdir. Kendisi de bir Ahi olan Yunus Emre’nin yüzyıllar önce yazdığı şiirlerini bugün rahatlıkla anlayabiliyorsak işte bunu Ahi teşkilatına borçluyuz.
Bu bağlamda tüm esnafımızın Ahilik Haftası’nı tekrar kutluyor, Türk kültürünün sonsuza kadar yaşamasını temenni ediyor, siz değerli okuyucularıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here