Milletvekili Sarıçam’dan 10 Aralık Insan Hakları Günü mesajı

11
Milletvekili Sarıçam’dan 10 Aralık Insan Hakları Günü mesajı

TBMM Insan Hakları Inceleme Komisyonu Başkan Vekili olan AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, tüm dünyada "Insan Hakları Günü" olarak kutlanan 10 Aralık’ta TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

Konuşmasında; "Sorunlarımızın çözümünün, ülkemizde demokrasi ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle gerçekleşebileceğini" belirten Milletvekili Sarıçam, "ülkemizde insan odaklı bir anlayışın sonucu olarak kararlılıkla yürütülen insan haklarına ilişkin düzenlemeler önümüzdeki süreçte de devam edecek ve ülkemiz insan hakları alanında eksiksiz bir denetim sistemine muhakkak kavuşturulacaktır" dedi.Insan Hakları konusunda özellikle son yıllarda ülkemizde atılan kararlı ve cesaretli adımlardan bahseden Sarıçam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Insan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün altmış birinci yılını kutlamaktayız. Bu altmış bir yıl içinde, bu bildirgeye ilk imza atan Türkiye Cumhuriyeti devletinde, birçok Birleşmiş Milletler sözleşmesine bundan sonraki süreçte de taraf olarak, insan haklarının ülkemizde güvence altına alınması ve hak ihlallerinin önlenmesi noktasında önemli bir noktaya gelinmiştir.

Son olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi kimi ülkelerin bile henüz onaylamadığı Birleşmiş Milletler Işkenceye Karşı Sözleşme’ye Ek Ihtiyari Protokol, Hükümet tarafından Parlamentoya sevk edilmiş ve inşallah önümüzdeki süreçte bütün milletvekili arkadaşlarımızın da bu konuya destek vermesiyle onaylanmış olacak. Böylece ülkemiz, insan haklarının güvenceye alınması ve hak ihlallerinin önlenmesi noktasında çok daha önemli bir noktaya bizler tarafından getirilmiş olacak.

Bu altmış bir yıl içinde, biraz önce de belirttiğim gibi, ülkemizde insan haklarının güvenceye alınması ve hak ihlallerinin önlenmesi noktasında çok önemli çalışmalar yapıldı. Özellikle 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi’nden sonra "AB’ye uyum" adı altında yapılan dokuz uyum paketindeki reformlarla ülkemizde insan haklarının ihlalinin önlenmesi, demokratikleşmesi ve insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması noktasında çok önemli düzenlemeler yapıldı. 2008 10 Aralık Insan Hakları Günü’nden 2009 10 Aralık Insan Hakları Günü’ne kadar, bu bir yıllık süreçte de Parlamentomuzda bu konuyla ilgili çok önemli düzenlemeler yapıldı. Ben kısaca bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz bir yılda ülkemizde Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına Ilişkin Sözleşme onaylanarak 18 Aralık 2008’de yürürlüğe girdi ve bu sözleşmenin ihtiyari protokolü de Eylül 2009’da imzalandı.

Birleşmiş Milletler Iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne yönelik olarak Kyoto Protokolü yine 2009 yılı içinde onaylanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2009 tarihinde kabul edilen 5840 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu ve ülkemizde kadının insan haklarının korunması, geliştirilmesi, erkeklerle eşit hak ve imkânlara, fırsatlara ulaşabilmeleri bakımından önemli bir adım atılmış oldu. 22 Nisan 2009 tarihinde 5892 sayılı Kanun ile her yıl 1 Mayıs tarihi "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil ilan edildi, böylece 1 Mayıs işçi ve emekçinin dayanışma gününe dönüştürülerek haklarının hep bir ağızdan ifade edilebilmesine imkân sağlanan bir gün hâline getirildi. 26 Haziran 2009’da 5918 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler sayesinde asker kişilerin barış zamanında yargılanması konusu yeniden düzenlendi ve Türkiye’deki uygulama AB ile uyumlu hâle getirilerek sivilleşme adına önemli bir adım atılmış oldu.

15 Haziran 2009’da yapılan ceza ve tevkif kurumlarındaki tüzük düzenlemesiyle de ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin önceden bildirdikleri kişilerle Türkçe dışındaki bir dilde konuşmasına izin verildi. Türkiye’de insan hakları ve demokratikleşme alanında kararlılıkla ve samimi bir şekilde bu adımlar atılırken insan haklarının ulusal düzeyde korunması amacına uygun olarak kurulan ilk ulusal insan haklarını koruma mekanizması olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Insan Haklarını Inceleme Komisyonu da bu bir yıl içinde çok önemli görevleri Komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber yerine getirdi. Geçtiğimiz yıl boyunca 13 adet Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Yerinde inceleme yapmak üzere 11 adet geçici nitelikte alt komisyon oluşturuldu ve bu komisyonların hazırladığı 14 adet rapor da Komisyonumuzca kabul edildi. Yıl içinde 3 binin üzerinde bireysel başvuru işlemi alındı ve gereğinin yapılması için ilgili kurumlara yönlendirildi. Ülkemizde insan odaklı bir anlayışın sonucu olarak kararlılıkla yürütülen insan haklarına ilişkin düzenlemeler önümüzdeki süreçte de devam edecek ve ülkemiz insan hakları alanında eksiksiz bir denetim sistemine muhakkak kavuşturulacaktır. Insan haklarına göre şekillenmiş bir toplumsal düzenin hayal olmaktan çıkarak, dünyanın her yerinde gerçeğe dönüşmesini diliyor, halkımızın ve tüm insanların Dünya Insan Hakları Günü’nü kutluyorum."

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here