“Milletlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı” konulu panel yapılacak

18
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Bayram Tarafından yürütülen TÜBİTAK Projesi kapsamında “Milletlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı” konulu panel düzenlenecek. Konferanslar 12-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi Alt Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
HABER MERKEZİ 
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Bayram Tarafından yürütülen TÜBİTAK Projesi kapsamında “Milletlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı” konulu panel düzenlenecek. Konferanslar 12-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi Alt Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
* 12 NİSAN 2014 CUMARTESİ
Saat: 09.30 Açılış Konuşması 
Saat: 09.50-10.10 Açılış Bildirisi Prof. Dr. Nadir Devlet 
(1995’ten Bugüne İdil-Ural)
* 1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof Dr. Durmuş Arık 
Saat: 10.30-10.50 Prof Dr. Abdullah Gündoğdu 
(Rusya’da Devrim Sürecinde İdil-Ural Türklerinde Kimlik Anlayışı)
Saat: 10-50-11.10 Doç. Dr. İbrahim Maraş 
(İdil-Ural’da Kimlik Tartışmaları Ceditçi ve Kadimci Gelenekte Millet ve Milliyet Anlayışı)
Saat: 11.10-11.30 Yrd. Doç. Dr. Selçuk Türkyılmaz 
(Usul-ı Cedid Eğitimin İdil-Ural Türklerinde Milli Bilince Katkısı)
Saat: 11.30-11.50 Tartışmalar 
* 2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu
Saat: 14.00-14.20: Doç. Dr. İsmail Türkoğlu 
(İdil-Ural Tatarlarının İstanbul’daki Neşriyat Faaliyetleri)
Saat: 14.20-14.40 Yrd. Doç. Dr. Alper Alp 
(20. Yüzyıl Başında İdil-Ural Bölgesinde Tatarların Kültürel Nüfusu)
Saat: 14.40-15.00 Yrd. Doç. Dr. Hasan Demiroğlu
(Ülfet Gazetesi’nin İdil-Ural Türkleirindeki Kültürel Gelişmelere Katkısı 1905-1907)
Saat: 15.00-15.20 Dr. Yılmaz Özkaya 
(Tercüman Gazetesi Çerçevesinde İsmail Gaspıralı ve Tatar Aydınları Arasındaki Milli Kimlik Tartışmaları)
Saat: 15.20-15.40 Tartışmalar
* 3. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Maraş 
Saat: 16.00-16.20 Prof. Dr. Durmuş Anık 
(İdil-Ural’da Din-Kimlik İlişkisi; Çuvaşlar ve Tatarlar Örneği)
Saat: 16.20-16-40 Doç. Dr. İlyas Topsakal 
(20. Yüzyıl Başında Rusya’nın Doğusunda Misyoner Kaynaklara Göre Öğretmen ve Toplum Algısı)
Saat: 16.40-17.00 Doç Dr. Saime Selenga Gökgöz 
(İdil-Ural’da Bir Rus Ortodusk Misyonerin Dini Tercümeye Yaklaşımı)
Saat: 17.00-!7.20 Dr. Sinan Güzel 
(Cuvaş Türklerin Kimlik İnşasında İvan Yakavleviç Yakanlev Etkisi)
Saat: 17.20-17.40: Tartışmalar 
* 13 NİSAN 2014 PAZAR
* 1. Oturum
Oturum Başkanı: Doç Dr. Saime Selenga Gökgöz 
Saat: 09.00-09.20 Prof. Dr. Mehmet Aça 
(Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nde yeni Ulusların İnşası Adına Tatar Nüfusunu Kırma Girişimleri)
Saat: 09.20-09.40 Doç. Dr. Ercan Alkaya 
(Tataristan Türkleri ve Güncel Sorunları)
Saat: 09.40-10.00 Yrd. Doç. Dr. M. Yasin Kaya 
(Tatar Milli Kimliğinin Oluşumunda Kazan’daki Bellek Mekânlarının önemi)
Saat: 10.00-10.20 Araştırmacı Kürşat Yıkılman 
(Doğudaki İlk Tatarlar Ormancı mıydılar?)
Saat: 10.20-10.40 Tartışmalar
* 2. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aça 
Saat: 11.00-11.20 Doç. Dr. Bülent Bayram 
(Çuvaş Folklor Araştırmalarında ve Halk Edebiyatı Metinlerinde Kimlik Oluşumu Süreci Nasıl Ele Alınır?)
Saat: 11.20-11.40 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş 
(Çuvaş Atasözlerine Göre Çuvaşlar ve İdil-Ural Halkları)
Saat: 11.40-12.00 Yrd. Doç. Dr. Dinçer Koç 
(Trük Tarihinin Sahte Bir Kaynağı “Cafer Tarihi” ve Moğol İstilasına Kadar Orta idil)
Saat: 12.00-12.20 Araştırmacı İbrahim Arıkan 
(G.T. Timofeyev’in Tahlar Yal Adlı Eserine Göre xx y.y. başında Çuvaşlar)
Saat: 12.20-12.40 Tartışmalar
* Kapanış Oturumu (Saat: 14.00-14.40)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadir Devlet 
Doç. Dr. İsmail Türkoğlu
Doç. Dr. Ercan Alkay 
Doç. Dr. Saime Selwnga Gökgöz 
Doç. Dr. İlyas Topsakal (Kadir Sinici)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here