MHP Il Başkanı Şaban Savaşan; “Milliyetçi Hareket Partisi ayrıştırıcı değil, birleştiricidir”

12
MHP Il Başkanı Şaban Savaşan; “Milliyetçi Hareket Partisi ayrıştırıcı değil, birleştiricidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Il Başkanı Şaban Savaşan, yayınladığı basın açıklamasında gündemdeki konuları değerlendirdi ve MHP camiasının Alevi toplumunun sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sıraladı.

Savaşan söz konusu açıklamasında şunları söyledi; 

"Partimiz, ayrışmaların çözülme ve dağılmaya neden olacağına inanmaktadır. Türk milletinin bin yıllık tarihi süreç içinden çıkardığı dersler bize bunu göstermektedir.

Partimizin ayrılma, farklılaşma, bölünme, ufalanma gibi arayışlarla uzaktan yakından bağı ve bağlantısı ve desteği olmamıştır ve olmayacaktır.

Partimizin, ülkemizin temel meselelerini çözme yolunda vazgeçilmez siyaset ekseni, yalnızca ve yalnızca "milli kimlik ve kardeşlik" üzerinedir.

Biz ülkemizdeki diğer sorunlar gibi mezheplerin sorunlarına da aynı dikkatle ve kucaklaştırıcı ilkelerimizle bakmaya özen gösterdik ve dikkat ettik.

Ülkemizde Alevi Islam inancına sahip vatandaşlarımızın bulunduğu bir vakiadır. Ve bu milli gerçek ülkemizde son yıllarda oluşmamış, bin yıllık tarihin içinde hep var olarak bugünlere ulaşmıştır. Alevilik, ne inançlarımızdan ayrı görülebilir, ne milletimizden ayrı tutulabilir. Biz onlarla birlikte bir milletiz ve millet olmamızın mayasında onlar da vardır.

2009 yılının Haziran ayının başında hükümet tarafından başlatılan ve bizim de ümit verici gelişme olarak gördüğümüz "Çalıştay" adı verilen toplantılarda herkes eteğindeki taşları dökmüş, ancak bugüne kadar somut bir sonuç elde edilememiştir.

O tarihten bu yana geçen altı ay boyunca hükümet eliyle toplanan "Alevi Çalıştaylarından" somut bir sonuç çıkmayacağı tarafların açıklamalarından anlaşılmıştır.

Konunun sürüncemede bırakılarak yalnızca istismarının yapılmak istendiği, coplanıp dağılarak hükümetle ortak bir zeminde ve çözüm noktasında buluşma imkânının kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu konuda önerilerimiz şunlardır.               

1. Aleviliğin öncelikle nitelikli eğitim ve nitelikli kadro ihtiyacını karşılayacak "Türkiye Alevilik Araştırmaları Merkezi" devlet desteğinde kurulmalıdır.

2. Bu merkez genel bütçeden ayrılacak ödenekle desteklenmeli ve idari bakımdan özel olmalıdır.

3. Alevi Inanç önderlerinin akademik seviyede eğitilmesi için Ilahiyat Fakültelerinde "Tasavvuf Ilimleri Bölümü" kurulmalıdır.

4. Milli Eğitim Bakanlığı’nca din derslerinin müfredatına, doğrudan Alevi toplumunun katılımıyla şekillenmiş doğru, objektif ve bilimsel bilgiler girmelidir.

5. Bu kapsamda olmak üzere Alevi Islam inancı önderlerinden, konusunda uzman ilahiyatçılardan ve akademisyenlerden oluşan "Özel Ihtisas Komisyonu" kurulmalıdır.

6. Kültür Bakanlığı ve ilgili kuruluşların işbirliği ile Alevi Islam inancının ve tarihi-kültürel şahsiyetlerinin envanteri ve külliyatı çıkarılmalı varsa yabancı dilde olanlar Türkçeye çevrilmelidir.

7. Diyanet Işleri Başkanlığı ortaya çıkacak külliyatın orijinallerine sadık kalarak yayınlanmasında istişare ve işbirliği içinde olmalıdır.

8. Alevi Islam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde Diyanet Işleri Başkanlığı’nda yapısal düzenlemeye gidilmelidir.

9.  Alevi toplumunun hayatında çok önemli yeri olan Cemevi gerçeği, siyasi kaygılardan uzak, cami- cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir.

10. Inanç ve kültür hayatımızın bir unsuru olan Cemevlerine devlet yardım etmeli, genel bütçeden ödenek tahsis edilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi konuya günübirlik siyasetin dışında ve üstünde bir anlayışla yaklaşmaktadır.

Parlamentoda grupları bulunan bütün partilere bu sorunu kucaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir yaklaşımla çözmeleri noktasında teklifte bulunmakta ve işbirliği önermektedir.

Çünkü bu konu kaşınacak bir tahrik ve istismar alanı değil, bütün samimiyetimizle çözümlenmesini dilediğimiz ve canı gönülden istediğimiz gerçek milli bir kardeşlik projesidir.

Milliyetçi Hareket Partisi yukarıda dile getirdiği konularda yasalaşma sürecine her türlü desteği vermeye ve varsa başka teklifleri değerlendirmeye açık ve kararlıdır. Konuyu gündeme yeniden getirmemizin nedeni artan gerilimlerin derin kırılmalara ve çatışmalara neden olmadan bir an önce çözümlenmesi ve bir toplumsal ihtilaf alanının hiç olmazsa ortadan kalkmasıdır."

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here